• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
fo:vydaje:fo_1018_2018 [14.06.2018 22:43]
Helena Vondráková Vytvořeno z formuláře na fo:admin:new_refund_2018
fo:vydaje:fo_1018_2018 [20.06.2018 22:54] (aktuální)
Denisa Puldová [Data entry]
Řádek 4: Řádek 4:
  
 ---- dataentry proplaceni ---- ---- dataentry proplaceni ----
-značka ​        ​: FO 1018/2018 #spisová značka +značka ​         : FO 1018/2018 # spisová značka 
-číslo ​         : 1018 +číslo ​          ​: 1018 
-rok            : 2018 +rok             ​: 2018 
-název ​         : PIXEL - nákup barev, klíčů atd. #Název platby +název ​          ​: PIXEL - nákup barev, klíčů atd. # Název platby 
-složka_page ​   : regiony:​liberecko:​start #adresa organizační složky, která s penězi hospodaří +složka_page ​    ​: regiony:​liberecko:​start # adresa organizační složky, která s penězi hospodaří 
-položka_page ​  ​: fo:​hospodareni2018:​rozpocty:​liberecko:​221100601 #adresa rozpočtové položky relativně vůči kořenovému adresáři +položka_page ​   : fo:​hospodareni2018:​rozpocty:​liberecko:​221100601 # adresa rozpočtové položky relativně vůči kořenovému adresáři 
-hospodář_page ​ : lide:​petr_vyhnal #jméno hospodáře +hospodář_page ​  ​: lide:​petr_vyhnal # jméno hospodáře 
-souhlas_urls ​  ​ #souhlas hospodáře +souhlas_urls ​   https://​redmine.pirati.cz/​issues/​11746\#​change-40308 ​# souhlas hospodáře 
-záměr_tag ​     : PIXEL #záměr platby +záměr_tag ​      ​: PIXEL # záměr platby 
-usnesení_urls ​ :  #Usnesení krajského nebo republikového předsednictva u výdajů nad 5000 Kč a souhlas krajského fóra nebo republikového výboru u výdajů nad 50000 Kč +usnesení_urls ​  ​:  # Usnesení krajského nebo republikového předsednictva u výdajů nad 5000 Kč a souhlas krajského fóra nebo republikového výboru u výdajů nad 50000 Kč 
-#Odkaz na hlasování orgánu schvalujícího Záměr +druh            : Provozní výdaj # druh výdaje v třídění podle zákona 
-druh           ​: Provozní výdaj #druh výdaje v třídění podle zákona +příjemce ​       : MgA. Ida Chuchlíková # jméno příjemce platby 
-příjemce ​      ​: MgA. Ida Chuchlíková #jméno příjemce platby +účet ​           : 1074676163/​0800 
-účet ​          ​: 1074676163/​0800  +vs_             ​:  
-vs_            :  +ks_             ​:  
-ks_            :  +ss_             ​:  
-ss_            :  +částka ​         : -2207.00 # uveďte v Kč 
-částka ​        ​: -2207.00 #uveďte v Kč +doklad_wiki ​    ​: {{:​fo:​vydaje:​uctenka_pixel_ida_599.jpg?​linkonly}} {{:​fo:​vydaje:​uctenka_pixel_ida_195.jpg?​linkonly}} {{:​fo:​vydaje:​uctenka_pixel_bluefox_58.jpg?​linkonly}} {{:​fo:​vydaje:​uctenka_pixel_ida_1355.jpg?​linkonly}} # vložte odkaz na doklad v syntaxi dokuwiki 
-doklad_wiki ​   : {{:​fo:​vydaje:​uctenka_pixel_ida_599.jpg?​linkonly}} {{:​fo:​vydaje:​uctenka_pixel_ida_195.jpg?​linkonly}} {{:​fo:​vydaje:​uctenka_pixel_bluefox_58.jpg?​linkonly}} {{:​fo:​vydaje:​uctenka_pixel_ida_1355.jpg?​linkonly}} #vložte odkaz na doklad v syntaxi dokuwiki +podáno_date ​    : 2018-06-14 # datum přijetí požadavku vedoucím finančního odboru 
-podáno_date ​    : 2018-06-14 #datum přijetí požadavku vedoucím finančního odboru +proplaceno_date : 2018-06-20 ​# datum proplacení požadavku vedoucím finančního odboru 
-proplaceno_date : #datum proplacení požadavku vedoucím finančního odboru +rest            :  
-rest           ​:  +účtováno ​       
-účtováno ​      ​:+
 ---- ----
 +
 +
 **Poznámka žadatele:​** ​ **Poznámka žadatele:​** ​
  
 ---- ----
 **Poznámky Finančního odboru:​** ​ **Poznámky Finančního odboru:​** ​
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.