• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
fo:vydaje:fo_1017_2018 [14.06.2018 22:28]
Helena Vondráková Vytvořeno z formuláře na fo:admin:new_refund_2018
fo:vydaje:fo_1017_2018 [20.06.2018 22:50] (aktuální)
Denisa Puldová [Data entry]
Řádek 4: Řádek 4:
  
 ---- dataentry proplaceni ---- ---- dataentry proplaceni ----
-značka ​        ​: FO 1017/2018 #spisová značka +značka ​         : FO 1017/2018 # spisová značka 
-číslo ​         : 1017 +číslo ​          ​: 1017 
-rok            : 2018 +rok             ​: 2018 
-název ​         : Nákup pirátských stanů - zálohové faktury #Název platby +název ​          ​: Nákup pirátských stanů - zálohové faktury # Název platby 
-složka_page ​   : regiony:​liberecko:​start #adresa organizační složky, která s penězi hospodaří +složka_page ​    ​: regiony:​liberecko:​start # adresa organizační složky, která s penězi hospodaří 
-položka_page ​  ​: fo:​hospodareni2018:​rozpocty:​liberecko:​221100150 #adresa rozpočtové položky relativně vůči kořenovému adresáři +položka_page ​   : fo:​hospodareni2018:​rozpocty:​liberecko:​221100150 # adresa rozpočtové položky relativně vůči kořenovému adresáři 
-hospodář_page ​ : lide:​petr_vyhnal #jméno hospodáře +hospodář_page ​  ​: lide:​petr_vyhnal # jméno hospodáře 
-souhlas_urls ​  ​ #souhlas hospodáře +souhlas_urls ​   https://​redmine.pirati.cz/​issues/​11745\#​change-40307 ​# souhlas hospodáře 
-záměr_tag ​     : Nákup pirátských stanů #záměr platby +záměr_tag ​      ​: Nákup pirátských stanů # záměr platby 
-usnesení_urls ​ : https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=307&​t=41982 #Usnesení krajského nebo republikového předsednictva u výdajů nad 5000 Kč a souhlas krajského fóra nebo republikového výboru u výdajů nad 50000 Kč +usnesení_urls ​  ​: https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=307&​t=41982 # Usnesení krajského nebo republikového předsednictva u výdajů nad 5000 Kč a souhlas krajského fóra nebo republikového výboru u výdajů nad 50000 Kč 
-#Odkaz na hlasování orgánu schvalujícího Záměr +druh            : Provozní výdaj # druh výdaje v třídění podle zákona 
-druh           ​: Provozní výdaj #druh výdaje v třídění podle zákona +příjemce ​       : MITKO s.r.o. # jméno příjemce platby 
-příjemce ​      ​: MITKO s.r.o. #jméno příjemce platby +účet ​           : 7980148001/​5500 
-účet ​          ​: 7980148001/​5500  +vs_             ​: 20180616 
-vs_            : 20180616 +ks_             ​:  
-ks_            :  +ss_             ​:  
-ss_            :  +částka ​         : -27104.00 # uveďte v Kč 
-částka ​        ​: -27104.00 #uveďte v Kč +doklad_wiki ​    ​: {{:​fo:​vydaje:​zlv20180617.pdf}} {{:​fo:​vydaje:​zlv20180616.pdf}} # vložte odkaz na doklad v syntaxi dokuwiki 
-doklad_wiki ​   : {{:​fo:​vydaje:​zlv20180617.pdf}} {{:​fo:​vydaje:​zlv20180616.pdf}} #vložte odkaz na doklad v syntaxi dokuwiki +podáno_date ​    : 2018-06-14 # datum přijetí požadavku vedoucím finančního odboru 
-podáno_date ​    : 2018-06-14 #datum přijetí požadavku vedoucím finančního odboru +proplaceno_date : 2018-06-20 ​# datum proplacení požadavku vedoucím finančního odboru 
-proplaceno_date : #datum proplacení požadavku vedoucím finančního odboru +rest            1 
-rest           ​:  +účtováno ​       
-účtováno ​      ​:+
 ---- ----
 +
 +
 **Poznámka žadatele:​** Dobrý den, platíme zálohovou fakturu objednávky č. 20180617. Děkuji, Vondráková **Poznámka žadatele:​** Dobrý den, platíme zálohovou fakturu objednávky č. 20180617. Děkuji, Vondráková
  
 ---- ----
 **Poznámky Finančního odboru:​** ​ **Poznámky Finančního odboru:​** ​
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.