• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
fo:vydaje:fo_1016_2018 [14.06.2018 17:54]
Elizabet.Kovaceva Vytvořeno z formuláře na fo:admin:new_refund_2018
fo:vydaje:fo_1016_2018 [20.06.2018 23:10] (aktuální)
Denisa Puldová [Data entry]
Řádek 4: Řádek 4:
  
 ---- dataentry proplaceni ---- ---- dataentry proplaceni ----
-značka ​        ​: FO 1016/2018 #spisová značka +značka ​         : FO 1016/2018 # spisová značka 
-číslo ​         : 1016 +číslo ​          ​: 1016  
-rok            : 2018 +rok             ​: 2018  
-název ​         : Cestovné Jiří Demel #Název platby +název ​          ​: Cestovné Jiří Demel # Název platby 
-složka_page ​   : rv:start #adresa organizační složky, která s penězi hospodaří +složka_page ​    ​: rv:start # adresa organizační složky, která s penězi hospodaří 
-položka_page ​  ​: fo:​hospodareni2018:​rozpocty:​strana:​212400001 #adresa rozpočtové položky relativně vůči kořenovému adresáři +položka_page ​   : fo:​hospodareni2018:​rozpocty:​strana:​212400001 # adresa rozpočtové položky relativně vůči kořenovému adresáři 
-hospodář_page ​ : lide:Marek Nečada ​#jméno hospodáře +hospodář_page ​  ​: lide:marek_necada ​# jméno hospodáře 
-souhlas_urls ​  ​ #souhlas hospodáře +souhlas_urls ​   https://​redmine.pirati.cz/​issues/​11768 ​# souhlas hospodáře 
-záměr_tag ​     : Zasedání RV 19.-20.5.2018 Jihlava #záměr platby +záměr_tag ​      ​: Zasedání RV 19.-20.5.2018 Jihlava # záměr platby 
-usnesení_urls ​ : https://​redmine.pirati.cz/​issues/​10990 #Usnesení krajského nebo republikového předsednictva u výdajů nad 5000 Kč a souhlas krajského fóra nebo republikového výboru u výdajů nad 50000 Kč +usnesení_urls ​  ​: https://​redmine.pirati.cz/​issues/​10990 # Usnesení krajského nebo republikového předsednictva u výdajů nad 5000 Kč a souhlas krajského fóra nebo republikového výboru u výdajů nad 50000 Kč 
-#Odkaz na hlasování orgánu schvalujícího Záměr +druh            : Provozní výdaj # druh výdaje v třídění podle zákona 
-druh           ​: Provozní výdaj #druh výdaje v třídění podle zákona +příjemce ​       : Jiří Demel # jméno příjemce platby 
-příjemce ​      ​: Jiří Demel #jméno příjemce platby +účet ​           356551153/0800 #  
-účet ​          ​0000000001/0000  +vs_             ​ # ​ 
-vs_            :  +ks_             ​ # ​ 
-ks_            :  +ss_             ​ # ​ 
-ss_            :  +částka ​         : -1464.00 # uveďte v Kč 
-částka ​        ​: -732.00 #uveďte v Kč +doklad_wiki ​    ​: {{fo:​vydaje:​rv.jpg}} # vložte odkaz na doklad v syntaxi dokuwiki 
-doklad_wiki ​   : {{fo:​vydaje:​rv.jpg}} #vložte odkaz na doklad v syntaxi dokuwiki +podáno_date ​    : 2018-06-14 # datum přijetí požadavku vedoucím finančního odboru 
-podáno_date ​    : 2018-06-14 #datum přijetí požadavku vedoucím finančního odboru +proplaceno_date : 2018-06-20 ​# datum proplacení požadavku vedoucím finančního odboru 
-proplaceno_date : #datum proplacení požadavku vedoucím finančního odboru +rest             # ​ 
-rest           ​:  +účtováno ​        # ​
-účtováno ​      ​:+
 ---- ----
-**Poznámka žadatele:​** 244km x 3Kc/km = 732Kc+ 
 +**Poznámka žadatele:​** ​cesta tam: 244km x 3Kc/km = 732Kc. cesta zpět: ​244km x 3Kc/km = 732Kc. celkem 1464Kč.
  
 ---- ----
 **Poznámky Finančního odboru:​** ​ **Poznámky Finančního odboru:​** ​
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.