• virtual_user has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Zahraniční odbor: Cestovné - Konference PP3 Drážďany

Žádost o proplacení sp. zn. FO 46_2013
Účetní orgán Finanční odbor
Údaje o žadateli
Organizační složka Zahraniční odbor
Schváleno hospodářem Markéta Gregorová
Údaje o záměru
Název záměru Cestovné - Konference PP3 Drážďany
Rozpočtová kapitola 2012 - Zahraniční spolupráce
Údaje o platbě
Způsob vyplacení Zpětný
Příjemce Alix Guillard
Číslo účtu příjemce 7068490001/5500
Variabilní symbol platby 0
Částka 1100 Kč
Doklad -
Poznámka žadatele
Praha-Most-Ústí-Drážďany a zpět: 2.5 Kč * 2*220 km = 1100 Kč

Poznámky finančního odboru

Výjimečné zcizení
Nad 5000 Kč Souhlas republikového předsednictva byl udělen dne …
Nad 50000 Kč Souhlas republikového výboru byl udělen dne …
Vedoucí FO schválil dne 01.09.2013.
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.