• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @Celostatni forum má oprávnění upravovat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Vyosení v Karviné 2014

projekt:
Vyosení – putovní festival svobodné hudby
řešitel:
Martin Rédr
kontrolor:
Michal Klus
příslušný orgán:
Mediální odbor
zahájení:
2014-04-01
ukončení:
2014-06-30
minimum prostředků:
10 000,- Kč
maximum prostředků:
23 000,- Kč
kolo:
První kolo participativního rozpočtování 2014
výše prostředků:
0.00
smlouva:
http://NE
sp.značka:
nepřiděleno
stav:

Veřejně prospěšný účel projektu

Aktivní podpora svobodné hudby formou hudebního festivalu, kde účinkují interpreti nezastupováni kolektivními správci. Cílem je seznámit s myšlenkou svobodné hudby širokou veřejnost i samotné autory a interprety, případně pořadatele kulturních akcí. Představit možnosti veřejné hudební produkce nezatížené poplatky vůči kolektivním správcům a zveřejnění videozáznamu na internetu.

Podmínky řešení projektu

Věcné podmínky

K řešení projektu nebudeme pořizovat žádné movité věci. Technické zázemí festivalu bude poskytnuto spolupracujícím občanským sdružením, další potřebné vybavení bude krátkodobě pronajato.

Časové podmínky

  • 1.Přípravná fáze – duben 2014: rozdělení úkolů pro administraci, komunikaci, propagaci a realizaci projektu, dokončení seznamu vystupujících kapel, konkrétní dohody se spolupracujícími dobrovolníky, uzavření potřebných smluv…
  • 2.Organizační fáze – květen 2014: vlastní organizace projektu, kompletní propagace (včetně komunikace s médii), zajištění tisku a výlepu plakátů, materiální zabezpečení akce…
  • 3.Realizace festivalu – 31. 5. 2014: organizační a pořadatelská činnost během festivalu.
  • 4.Veřejný výstup z akce – červen 2014: zpracování a zveřejnění audio-video záznamu z festivalu.

Celkový odhadovaný čas strávený dobrovolnickou prací na projektu činí 150 – 200 člověkohodin.

Osobní podmínky

Dobrovolnicky se budou na projektu podílet členové Pirátů Martin Rédr a Michal Klus. Dále budeme na řešení spolupracovat s občanským sdružením Iniciativa Dokořán, jenž disponuje prostorem pro konání festivalu a potřebným zázemím (elektřina, podium, toalety, veřejné osvětlení). Při přípravě i v den konání koncertu se zapojí další dobrovolníci z řad příznivců Pirátů a svobodné hudby.

Finanční podmínky

Předběžný rozpočet akce je stanoven v rozmezí 18 až 23 tisíc korun, přesněji bude určen až při zahájení projektu podle výše získaných prostředků a následného smluvního dojednání se spolupracujícími subjekty. Základní představou je udržet počet vystupujících mezi 6 až 8 kapelami z blízkého i vzdálenějšího okolí. Tím se upřesní náklady spojené s odměnou účinkujícím a s cestovným jednotlivých souborů.

Nákladové položky rozpočtu:

1.Kapely – odměny za vystoupení a vyplácení cestovních nákladů se pohybuje mezi 10 a 14 tisíci korun.

2.Služby – zvukař a osvětlovač s vybavením, pořízení videozáznamu, spotřeba elektřiny, občerstvení pro kapely, hasiči, celkový předpoklad 6 až 8 tisíc korun.

3.Propagace – plakáty tisk a výlep, letáky, celkem cca 2 tisíce korun.

Pro projekt je možné získat nějaké prostředky i z jiných zdrojů, které mohou pokrýt část nákladů. Nabízí se tyto možnosti: výběr dobrovolného vstupného či jiný způsob příspěvku účastníky festivalu, oslovení firem z hudební branže ohledně drobného daru či sponzorství, čerpání části prostředků pro projekt z krajského rozpočtu Pirátů MSK, prodej drobného zboží (trička, placky, CD se svobodnou hudbou apod.) Proto i minimální výši prostředků požadovanou pro projekt uvádím nižší, než mohou být nejnižší potřebné náklady realizace.

Výsledek projektu

Výsledkem projektu je dobře zorganizovaná a zrealizovaná akce pro veřejnost. Festival se bude konat v městském parku, nedaleko centra Karviné. Informace proběhnou i v lokálním tisku, vhodná bude i mediální prezentace – internet, rádio, lokální televize. Vystoupení kapel bude zaznamenáno a zveřejněno v rámci internetových kanálů.

Předpokládaný počet návštěvníků je cca 200 lidí. Jedná se o hrubý odhad, který vychází ze žánrového zaměření festivalu a z místa i termínu konání akce. Další dosah projektu bude v počtu shlédnutí záznamu z festivalu na internetu, případně v počtu návštěv stránek vyoseni.cz, kde budou návštěvníci seznámení s myšlenkou festivalu svobodné hudby. Neméně významným dopadem tohoto projektu bude i poskytnutí několika skladeb vystupujících kapel do databáze svobodné hudby.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.