• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @Celostatni forum má oprávnění upravovat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Likvidace černé skládky, přestavba na víceúčelový sportovní areál, podpora místních sportovních komunit

projekt:
Víceúčelová trať Tovačov
řešitel:
tomas_karlik
kontrolor:
martin_smida
příslušný orgán:
Republikové předsednictvo
zahájení:
2014-01-01
ukončení:
2015-03-31
minimum prostředků:
5000
maximum prostředků:
50000
kolo:
Třetí kolo participativního rozpočtování 2014
výše prostředků:
12600.00
smlouva:
http://pirat.ly/s147m
sp.značka:
PaRo 15/III/2014
stav:

Veřejně prospěšný účel projektu

Objekt, na kterém bychom chtěli postupem času vytvořit víceúčelový sportovní areál, byl doposud černá skládka pro celé okolí. Skládka je o velikosti 1,5 hektaru plochy. Černá skládka se nachází těsně za hranicí značky obce Tovačov, při výjezdu na Prostějov. GPS souřadnice: 49.4350697°N, 17.2646672°E, pohled z google maps: https://www.google.cz/maps/place/Tova%C4%8Dov/@49.4342733,17.2648042,370m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x471254d03d5a4409:0xc5e5988b85a01db3?hl=cs Současně je za plochu odpovědná obec Tovačov, která objekt pronajímá (nájemní smlouva viz první přihláška) Michalu Adámkovi. Máme v plánu tento prostor zrekultivovat a hlavně vytvořit základní tréninkový okruh pro mladé jezdce a rozšířit možnosti využití toho budoucího sportovního, víceúčelového areálu. Další, dlouhodobější myšlenkou je rozšíření o okruh pro rc závodní modely, prvky pro cyklosport a pořádání veřejných akcí(závody apod.). Celý projekt má být neziskového charakteru přístupný všem občanům a sportovcům. Pokud by Pirátská strana podpořila tento projekt, pomohlo by to nejen životnímu prostředí v dané oblasti (na skládce jsou stovky tun odpadu všeho druhu), ale současně bychom podpořily sdružování mládeže za sportovními účely, rozvoji sportu, a společenských akcí v místní lokalitě. V tomto shledáváme veřejně prospěšný účel projektu.

Podmínky řešení projektu

Věcné podmínky

K realizaci našeho projektu, což je upravení profilu terénu tak, aby byl vhodný pro trénink a rozvoj mladých jezdců, bude zapotřebí BAGR, rypadla, nakladače jiná těžká technika. Základní profil trati už existuje. Budeme pokračovat převážně v pronájmu těžké techniky, která v součinnosti s dobrovolníky bude provádět práce na rozšiřování traťi. Věcné podmínky tedy jsou:

1. Pronájem strojů potřebných pro úpravu traťě a zůzné terénní úpravy (bagr, nakladače, rypadla, ..) 2. Pronájem pozemku, na kterém trať vzniká. 3. Koupě/pronájem potřebných věcí pro vytvoření zázemí (přístřešek, provizorní WC, lavečka, malá budna na zamknutí nářadí, lopat atd..) 4. Zřízení brány, nebo kouě/tvorba jiných účinných mechanismů pro zamezení dalšího navážení dopadu.

Projekt postupuje na dobrovolnické fázi pomalu ale jistě od začátku roku 2014.

Časové podmínky

Etapy: 1. etapa - Úklid, třídění a hromadění odpadu. Základní rekultivace pozemku, zprůjezdnění první základní jezdecké trasy. Tato etapa byla realizována především v I. kole PARO a již je vytvořena základní trať o délce 400 M a s různými prvky jako klopené zatáčky.

2. etapa - Vylepšení sjízdnosti a zlepšení hlavní tratě a tvorba dalších sekundárních tratí a jezdeckého zázemí. Na této etapě jsme pracovali v II. kole PARO a podařilo se nám trať více zprůjezdnit, rozšířit a vylepšit prvky jako dodělání klopených zatáček, dvojskoků, skoků, různého vyznačení atd. Pořád se ještě na první trati pracuje, a ještě je ptořeba dočerpat zbylých cca 5000 z II. kola.

3. etapa - Zajištění sociálního zařízení, přístřešek, posezení a vybavení pro provoz. Zde chceme na začátek příštího roku pokračovat. V plánu je ještě vytvoření druhé sekundární tratě, která pak bdue navazovat na první, tato plánovaná trať bude mít podobnou velikost jako trať první. Michal Adámek nyní pracuje na grafickém návrhu tratě.

4. etapa - Zajištění administrativní činnosti související s údržbou areálu. Dále Zabezpečení areálu.

Projekt začal již 1.1.2014 na dobrovolnické bázi.

Osobní podmínky

Pronájemce pozemku od města Michal Adámek - závodní jezdec v moto-sportu (freestyle motocross, pit-bike,..), současně majitel obchodu s moto vybavením http://www.moto-adamek.cz/ Martin Adámek - Spolu s bratrem Michalem se podílí na aktivní organizaci dobrovolnické práce potřebné pro rekultivaci černé skládky, majitel obchodu www.trickajakchces.cz . MS Přerov + KS Olomoucký kraj Tomáš Karlík - Řešitel, předseda MS Přerov. Martin Šmída - Kontrolor, předseda KS OL kraje, pracovník v RESTA - recyklační závod Olomouc, výpomoc při zařizování těžké techniky. Ještě dalších cca 15 dobrovolníků z blízkého okolí měst Přerov, Tovačov, Troubky. Počet dobrovolníků pomalu narůstá, stejně tak jako zájem místních obyvatel.

Finanční podmínky

Finance na 1. etapu jsou odhadem maximálně 35-50 000 Kč. Tato částka zahrnuje obsáhlou a náročnou práci na terénních úpravách, třízení a svoz odpadu. Za tyto peníze chceme převážně pronajímat těžkou techniku, která je potřeba pro tyto úkony (buldozer, nakladač,..) a za pronájem pozemku od obce Tovačov. Jelikož jsme v I. kole vybrali 9000 Kč a v II. kole 11.400 Kč, je pochopitelné, že peníze z I. a II. kola PARO, půjdou a šli většinou na pronájem těžké techniky, pro kterou je zde ještě mnoho práce. Lidskou práci bychom chtěli na dobrovolnické bázi. Určitě jsme pro placení za práci pro jednotlivce podílející se na projektu vlastní silou, ovšem pokud to finanční možnosti dovolí. Za cca 50 tisíc by měl být už areál převážně bez odpadu, terénně upravený a vhodný pro různé akce a závody v motosportu. V budoucích obdobích počítáme s dalším financováním v obdobné výši, vždy maximálně 35-50 000 Kč a minimálně 5-20 000 Kč na čtvrtletní období. Do areálu by se pochopitelně dalo investovat i daleko více.

Výsledek projektu

Výsledkem tohoto projektu bude provozuschopný víceúčelový sportovní areál u obce Tovačov, který nahradí rozsáhlou, místní černou skládku. Areál bude určen převážně ke sportovním účelům, vhodný pro sdružování mládeže i dospělých, závody v moto a cyklo sportu. Areál bude fungovat jako nezisková organizace, rozvíjející sportovní aktivity a zároveň usilující o zlepšení zázemí sportovců z mnoha kategoriích a sloužící občanům. V neposlední řadě chceme zamezit dalšímu navážení odpadu! Protože tam byla černá skládka hodně dlouho, lidé si na to už prostě zvykli… no a poměrně často se stává, že si tam někdo přiveze vysypat celou tatru třeba stavebního odpadu.. V současné době se nám však tomuto trendu daří předcházet a často se mu pvoede zabránit díky místním obyvatel a jejich „dohledu“. Ohledně projektu pravidelně a vcelku podrobně informuji v tomto vlákně: https://forum.pirati.cz/participativni-rozpocet-f687/viceucelova-sportovni-trat-u-tovacova-t25456.html a pro doplňující informace doporučuji přidat se ke skupině na FB, která sdružuje komunitu okolo tohoto projektu zde: https://www.facebook.com/groups/413072398825603/

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.