• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @Celostatni forum má oprávnění upravovat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Podpora šíření svobodné hudby

projekt:
Svobodná hudba 2.0
řešitel:
Janek Wagner
kontrolor:
Ing. Roman Kučera
příslušný orgán:
Svobodná kultura
zahájení:
2014-10-15
ukončení:
2014-12-15
minimum prostředků:
9000
maximum prostředků:
25000
kolo:
Druhé kolo participativního rozpočtování 2014
výše prostředků:
0.00
smlouva:
http://NE
sp.značka:
nepřiděleno
stav:

Veřejně prospěšný účel projektu

Cílem projektu je vytvoření nástrojů pro propojení různých zdrojů svobodné hudby, vytvoření seznamů, přehledů a distribuovaných úložišť, podpora komunity podporující svobodnou hudbu a propagace konceptu mezi hudebníky. Paralelně bude připravena alternativní možnost šíření na datových nosičích a metodika využití různého hardware pro provozovny.

Podmínky řešení projektu

Věcné podmínky

Využití pirátského serveru jako úložiště a základní platformy pro komunikaci a propagaci. Vytvoření distribuce s využitím alternativních úložišť. Vytvoření nástrojů pro propojení zdrojů a komunitní práci. Testování vhodného hardware, spojený s nákupem nejvhodnějších pro předvádění. Podpora komunity a provozoven.

Časové podmínky

Projekt nebude členěn na časové úseky. DPP budou uzavřeny po dohodě s realizátory na základě jejich časových možností.

Osobní podmínky

Na projektu bude spolupracovat Janek Wagner s programátorem Filipem Oščádalem a dalšími zájemci z komunity.

Finanční podmínky

Programové řešení: DPP 5-10000 Kč Nákup hardware: 2-5000 Kč Podpora a propagace: DPP 2-10000 Kč (vše dle získané částky)

Výsledek projektu

Open source programové řešení propojení zdrojů a aktualizace alternativních úložišt.

Funkční online alternativní úložiště a online komunitní prostor.

Propagační materiály, včetně ukázkových řešení hardware, k dispozici pro provozovny a pirátská centra.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.