• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @Celostatni forum má oprávnění upravovat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Stříbro bez hazardu

projekt:
Stříbro bez hazardu
řešitel:
Jaroslav Hais
kontrolor:
Petr Bohuslav
příslušný orgán:
Republikové předsednictvo
zahájení:
2014-08-01
ukončení:
2014-10-31
minimum prostředků:
2000
maximum prostředků:
20000
kolo:
Druhé kolo participativního rozpočtování 2014
výše prostředků:
0.00
smlouva:
http://NE
sp.značka:
nepřiděleno
stav:

Veřejně prospěšný účel projektu

Stříbro bez hazardu je občanská iniciativa s cílem vyvolat ve Stříbře zároveň s komunálními volbami místní referendum o celoplošném zákazu hazardu. Podle programu Pirátů je nutné, aby měli obyvatelé v určitých otázkách možnost rozhodovat přímo. Jedná se tedy o veřejně prospěšnou činnost, která umožní obyvatelům spolupodílet se na politice svého města.

Podmínky řešení projektu

Věcné podmínky

Pro projekt bude zakoupen jeden, či případně více petičních stánků, které budou později předány do vlastnictví KS Plzeňského kraje Pirátů.

Časové podmínky

1. fáze - Sběru podpisů - srpen

K vyvolání referenda je potřeba zhruba 1300 podpisů. Část je již nasbírána, avšak je potřeba završit toto číslo. Navíc je potřeba posílit online kampaň na získávání dobrovolníků a propagaci petice a referenda samotného.

2. fáze - Veřejná akce a předání podpisů - srpen až září

ZMě vyhlásí na náš návrh místní referendum na své schůzi 15. 9. Musíme tedy co nejdříve předat podpisy na MěÚ. K 5.8. máme přes 1000 platných podpisů, odhadujeme předání do poloviny srpna. Diskuse s občany na téma zákazu hazardu. Věříme i v další publicitu.

3. fáze - Referendum - říjen

Před volbami uspořádáme další veřejné akce a happeningy, uděláme i kampaň na zvýšení účasti v referendu. Do komisí můžeme jako navrhovatelé dosadit své komisaře na vlastní náklady - při obsazení všech komisí a běžné výši odměny je to 7800.

Osobní podmínky

Daniela Nová, Petr Bohuslav a další Piráti z Plzeňského kraje.

Finanční podmínky

Žádné finanční odměny pro řešitele. Pouze proplacení nákladů souvisejících s peticí a referendem. V případě darování 12000 a více koupíme petiční stánek, který zůstane v užívání KS. Při darování plné částky zorganizujeme ve Stříbře besedu s odborníky na téma regulace hazardu. Pokud neseženeme dostatek dobrovolníků do komisí, uvedené limity klesnou.

Výsledek projektu

Výsledek projektu je kampaň za zahájení referenda. V případě úspěchu kampaně bude výsledkem také uspořádání referenda. To však závisí na mnoha faktorech, nejen na práci dobrovolníků samotné.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.