• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @Celostatni forum má oprávnění upravovat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Podpora projektu Streetculture o.p.s.

projekt:
Streetculture o.p.s.
řešitel:
Vladislav Tobias Esner
kontrolor:
Ondřej Profant
příslušný orgán:
Mediální odbor
zahájení:
2016-01-01
ukončení:
2016-03-31
minimum prostředků:
5000.00
maximum prostředků:
72000.00
kolo:
Čtvrté kolo participativního rozpočtování 2015
výše prostředků:
14600.00
obrázek:
obrázek: streetculture-logo.png
smlouva:
http://pirat.ly/q2nn2
sp.značka:
PaRo 033/2015
stav:

Veřejně prospěšný účel projektu

Projekt Streetculture o.p.s., se zaměřuje na poskytování služeb veřejnosti, které se realizují především skrze vysílání internetového rádia, i když se neomezují jen na něj. Dále pořádáme také vzdělávací, kulturní a volnočasové akce jako koncerty (v minulém roce uspořádáno cca 20 koncertů), diskuze, workshopy a další činnosti. Ty jsou uvedeny v závěrečných zprávách. Projekt je založen na dvou hlavních principech: D. I. Y. a dobrovolné činnosti. V rádiu působí 60 moderátorů a dalších dobrovolníků, kteří odvysílají 25-30 originálních a živých pořadů s různou frekvencí.

Cílem projektu je poskytnout platformu různým komunitám. Ty mají v prostorách Streetculture zázemí pro vysílání vlastního autorského obsahu ve formě pořadů. Tak je podpořena jejich nezávislá a svobodná komunikace. Dalším a neméně důležitým cílem projektu je podpořit rozvoj schopnosti jedinců poskytovat nezávislé informace. Projekt našeho rádia je tedy ve shodě s pirátskými cíly: “právo na svobodu projevu, právo vyhledávat a šířit informace, a právo na osobní rozvoj”. Dále také podporujeme jiné neziskové a občanské projekty prostřednictvím konkrétních pořadů jako např. DEMIVOTO či pořádání anebo přenášení debat o současných společenských problémech jako byla např. panelová diskuze Chudáci Romové, zlí Cikáni či diskuze na téma streetwork.

Podmínky řešení projektu

Věcné podmínky

Radio je materiálně soběstačné díky širokému okruhu dobrovolníků, kteří řadu věcí nutných k realizaci zejm. terénních akcí zapůjčují. Od strany žádné věcné prostředky nepožaduje. Je však snahou pořídit postupně vlastní vybavení, zejm. pro streamování hudebních akcí a tvorbu vlastního sound systému.

Časové podmínky

Vysílání rádia představuje již několik let fungující projekt, který takřka každý den vysílá několik živých pořadů. Projekt je díky svému několikaletému trvání z hlediska dlouhodobé perspektivy udržitelný. V případě že nejsou přenášeny živé pořady, tak rádio vysílá automaticky hudební playlist či reprízy pořadů.

Osobní podmínky

Každodenní provoz rádia je zajištěn užším týmem cca 10 dobrovolníků. Tým moderátorů pořadu pak tvoří zhruba 50 dobrovolníků. K účasti na projektu je přizvána širší veřejnost a každý může navrhnout svůj vlastní projekt. Přistupujeme tak k zajištění provozu otevřeně, komunitně, dobrovolnicky a v rámci DIY principů.

Finanční podmínky

Řešitel projektu nežádá odměnu stejně tak jako dobrovolníci zapojení v projektu. Veškerá provedená práce je tak bez finanční odměny. Žádáme prostředky na každodenní provoz rádia a na “zabydlení” nových prostor. Prostory Streetculturu se nyní přesunuly do kliniky, což umožňuje větší nezávislost a restrukturaci financování rádia. O podporu projektu tedy žádáme z důvodu změny struktury financování, která nám umožní nezávislost na grantech. Rádio je nyní částečně financováno z dobrovolných přispěvků jeho členů. Avšak takový projekt je finančně náročný a finanční možnosti členů omezeny a tak tyto příjmy nepokryjí celý provoz. Financování touto cestou nám umožní stabilizovat současnou finanční situaci rádia, udržet a dále rozšiřit bohaté aktivity rádia.

Ze zkušeností předchozích let předpokládáme, že měsíc provozu rádia vyžaduje 6 000 Kč. Předpokládáme, že zhruba polovinu této částky pokryjí dobrovolné příspěvky. Pokud obdržíme druhou polovinu této částky na každý měsíc, tak nám to umožní zaplatit základní náklady na provoz rádia. Pokud obdržíme vyšší částku, tak budeme moci investovat do nákupu kvalitnější techniky, rekonstrukci nových prostor. Zjednodušíme technická řešení zajišťující přenos pořadů, investujeme do techniky umožňující jednoduchý systém přenášení debat a koncertů z prostorů kliniky, vylepšíme další technické vybavení rádia jako např. mikrofony.

Požadovaná částka je tedy nastavena na 12 * 6 000 Kč a v případě úspěchu bude řešeno darovací smlouvou mezi Piráty a Streetculture o.p.s.

Výsledek projektu

Nejdůležitějším výsledkem projektu bude zázemí pro rozvoj komunitních projektů a občanské společnosti, mj. skrze kultivaci schopnosti zprostředkovávat a svobodně šířit nezávisle informace. Projekt má i celospolečenský dosah protože rádio představuje fungující model a vzor komunitního média, čímž vytváří tlak na současnou legislativu týkající se medií. Dosah tohoto projektu je patrný na účasti ředitelky na konferenci na půdě FSV zabývající se regulací medií či reflexe komunitních rádií v ademické sféře (UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Diplomová práce 2014 …). Jiné příklady dosahu rádia jsou zmíněny zde http://www.streetculture.cz/o-nas/ostatni/93-napsali-o-nas.

Výsledky projektu budou uvedeny v transparentní zprávě společně s tím, jak byly finanční prostředky použity. Tato zpráva bude vytvořena teamem Streeculture s řešitelem projektu. Příspěvek pirátské strany bude zmíněn v závěrečné zprávě, na internetových stránkách, tiskovinách Streetculture. Rádio může případně poskytnout mediální prostor pro pirátskou stranu. Výsledky projektu jsou dostupné především skrze pravidelné internetové vysílání živých pořadů či v archivu pořadů. Vysílání a zprávy o dalších činnostech rádia jsou dostupné na webu http://www.streetculture.cz. a to především v této sekci, kde jsou dostupné výroční zprávy projektu.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.