• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @Celostatni forum má oprávnění upravovat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Provoz Pirátského centra Ostrava (OPICE) a pořádání akcí v jeho rámci

projekt:
Provoz Pirátského centra Ostrava (OPiCe) a pořádání akcí v jeho rámci
řešitel:
Jiří Demel
kontrolor:
Ing. Ondřej Polanský
příslušný orgán:
Mediální odbor
zahájení:
2016-01-01
ukončení:
2016-03-31
minimum prostředků:
8000.00
maximum prostředků:
110200.00
kolo:
Čtvrté kolo participativního rozpočtování 2015
výše prostředků:
22800.00
smlouva:
http://NE
sp.značka:
PaRo 034/2015
stav:

Veřejně prospěšný účel projektu

Nezbytnou a nikoli levnou součástí provozu Ostravského pirátského centra (dále jen OPICE) je v prvé řadě samotný jeho nájem včetně internetového připojení. K pokrytí části tohoto nezbytného výdaje bychom v roce 2016 rádi využili toto kolo participativního rozpočtování. Případné další získané prostředky budou využity na nákup materiálního vybavení nezbytného pro zajištění chodu OPICE.

Podmínky řešení projektu

Věcné podmínky

Získané prostředky budou v prvé řadě využity pro úhradu nákladů spojených s pronájmem OPICE a internetového připojení. Jakékoli další získané prostředky nad výše uvedené budou použity k nákupu jiného nezbytného materiálního vybavení.

Časové podmínky

Celkový čas strávený dobrovolnickou prací odhadem 200hodin

Osobní podmínky

Konkrétní členové KS MSK, kteří zajišťovali platby spojené s provozem centra v roce 2015, je budou zajišťovat i nadále v rámci tohoto projektu. Žádná vynaložená práce členů ani příznivců strany nepodléhá proplacení z prostředků PaRo; všechna činnost je dobrovolnická.

Finanční podmínky

Nájem – 8 000/měsíc – 96 000 Kč Internetové připojení – 350/měsíc – 4 200 Kč Jiné nezbytné vybavení – 500 - 10 000 Kč

Výsledek projektu

Výsledkem projektu bude v závislosti na množství získaných prostředků v prvé řadě pronájem prostor OPICE a jejich další využívání. Překročí-li množství získaných prostředků částku nezbytnou k pokrytí nákladů na nájem za rok 2016, budou další prostředky využity k nákupu jiného nezbytného vybavení.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.