• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @Celostatni forum má oprávnění upravovat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

LED osvětlení do Konopného společenského klubu Brno

projekt:
Pirátská základna v Brně, svobodná zahrada
řešitel:
Tomáš Vymazal
kontrolor:
Ondřej Kotas
příslušný orgán:
Psychotropní látky
zahájení:
2015-04-20
ukončení:
2015-12-31
minimum prostředků:
24000
maximum prostředků:
60000
kolo:
První kolo participativního rozpočtování 2015
výše prostředků:
0.00
rozpočtová položka:
nepridelena
obrázek:
obrázek: mazar_led.png
smlouva:
http://NE
sp.značka:
nepřidělena
stav:

Veřejně prospěšný účel projektu

Chceme pro květiny v našem konopném společenském klubu to nejlepší, a tak jsme se rozhodli nespokojit se s běžně používanými avšak na pěstování spíše nevhodnými sodíkovými výbojkami a místo toho vás požádat o zasponzorování profesionálního LED osvětlení.

Nové 600 W sodíkové výbojky příjdou zhruba na 1500 Kč a je potřeba je každé 2 až 3 cykly vyměnit, protože klesá jejich účinnost. Předřadníky máme slíbeny darem a vydrží věky.

Firma Mazar s.r.o. nabízí 600 W LED osvětlení vlastní výroby SpectraboX PRO za 39 000 Kč s udávanou životností 60 000 hodin, což je zhruba 50 cyklů, a podle výrobce svým celkovým pěstebním výkonem nahrazuje 2000 W sodíkovou výbojku.

Za 50 cyklů bychom pro srovnání za nákup nových sodíkových výbojek utratili cca 25 000 Kč, měli bychom zhruba stejnou spotřebu elektřiny, ale náš pěstební výkon by byl zhruba třetinový.

Dalším argumentem pro použití LED osvětlení jsou jeho specifické vlastnosti. Jsou používány LED o takových vlnových délkách, které rostliny pro svůj život nejlépe využijí, zatímco sodíkové výbojky se se spektrem vyžadovaným rostlinami shodují jen minimálně. LED dále při svém chodu vyzařují znatelně méně tepla než výbojky, takže umožňují snažší kontrolu teploty a vlhkosti v celém pěstebním systému.

Sečteno a podtrženo, hlasováním pro tento projekt podporujete vysoký standard kvality pěstování konopí v našem modelovém konopném společenském klubu.

Podmínky řešení projektu

Věcné podmínky

Žádné

Časové podmínky

Bezprostředně po případném úspěšném ukončení participativního rozpočtování posoudíme svoje možnosti a provedeme nákup osvětlení. Případné přebytky chceme mít možnost čerpat do konce roku.

Osobní podmínky

Tomáš Vymazal – řešitel projektu, zajistí nákup i instalaci světla
Ondřej Kotas – kontrolor projektu

Finanční podmínky

Pokud vybereme alespoň:

Pokud nám po nákupu osvětlení zbudou peníze, zavazujeme se je použít jedině jako příspěvek na nákup dalšího LED osvětlení. Vzhledem k oboustranným dobrým vztahům mezi firmou Mazar a Pirátskou stranou je možné, že se dohodneme na nějaké formě spolupráce a využijeme veškeré získané prostředky pro nákup více vybavení za nestandardní ceny.

Výsledek projektu

Výsledky projektu budou zveřejněny formou tiskove zprávy o kvalitě pěstování, kterou se pokoušíme prosadit jako standard.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.