• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @Celostatni forum má oprávnění upravovat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Vytvoření správy pirátské knihovny a distribuce svobodných knih.

projekt:
Pirátská knihovna
řešitel:
Janek Wagner
kontrolor:
Ing. Roman Kučera
příslušný orgán:
Mediální odbor
zahájení:
2014-10-15
ukončení:
2014-12-15
minimum prostředků:
8000 Kč
maximum prostředků:
20000 Kč
kolo:
Druhé kolo participativního rozpočtování 2014
výše prostředků:
0.00
smlouva:
http://NE
sp.značka:
nepřiděleno
stav:

Veřejně prospěšný účel projektu

Pirátské centrum získalo jako dar stovky svazků, které je třeba inventarizovat a nabídnout členům a veřejnosti. Zároveň je třeba oslovit další donátory. Paralelně by se měla vytvořit základní kolekce svobodných knih a způsobu jejich propagace a distribuce. V rámci provozu knihovny by se nabízela i zápůjčka čteček e-knih.

Podmínky řešení projektu

Věcné podmínky

Pirátský server nebo server Pirátského centra pro knihovnický systém. Vytvoření distribuovaných úložišť svobodných knih a základního seznamu. Nákup čteček e-knih.

Časové podmínky

Projekt nebude členěn na časové úseky.

Osobní podmínky

Janek Wagner, Lenka Wagnerová a členové komunity. Předpokládá se spolupráce s organizacemi knihovníků.

Finanční podmínky

Vytvoření knihovnického systému a inventarizace knih: DPP 2-5000 Kč Vytvoření distribuovaných úložišť a komunitního prostoru: DPP 2-5000 Kč Nákup čteček e-knih: 4-10000 Kč

Výsledek projektu

Funkční knihovnický systém s přehledem knih v Pirátské knihovně. Distribuované úložiště svobodných knih s vytvořením komunitního prostoru. Nabídka zápůjčky čteček e-knih se svobodnými knihami.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.