• virtual_user has create permissions
  • @cen_f has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Přihláška nového projektu

Template web:rozpocty:refund_warn not found. [Click here to create it]

Vyplněním tohoto formuláře přihlásíte svůj veřejně prospěšný projekt do participativního rozpočtování. Nápovědu k jednotlivým polím formuláře naleznete v rozklikávacím tlačítku pod poli formuláře.

Informace o projektu

Tyto základní údaje pomohou lidem váš projekt odlišit od ostatních projektů a ověří, že je možné ho financovat z veřejných prostředků.

Co je to projekt a jak ho mám správně nazvat?

Co je to projekt a jak ho mám správně nazvat?

Název projektu je název dlouhodobého projektu, ke kterému se přihláška podává (např. připomínkování zákonů v Senátu, server na streaming hudby). K jednomu projektu může být podáno i více přihlášek na různé části projektu. Pokud má projekt založenou stránku v seznamu projektů, uveďte prosím vnitřní odkaz na příslušnou stránku projektu.

Upřesnění záměru projektu je upřesněním části projektu, který se do participativního rozpočtování přihlašuje (např. připomínkování zákonů v určitém roce, spuštění nebo rozšíření kolekce serveru na streaming hudby). Přihlášený záměr musí přihlášku dostatečně odlišovat od ostatních přihlášek.

Veřejně prospěšný účel projektu je účel, za kterým má být projekt uskutečněn. Podle účelu se posuzuje zejména, zda lze projekt financovat z veřejných peněz. Veřejné prostředky lze využít výlučně na:

a) platby státu a veřejným institucím (volební kauce, poplatky za zábory veřejných prostranství, daně, poplatky a výdaje vzniklé kvůli plnění zákonné povinnosti apod.),

b) službu veřejnosti (příprava legislativních dokumentů, náklady na precedenční soudní spory, okrskové volební komise, odborné brožury a návody pro veřejnost, vzdělávací akce, vývoj a provozování veřejně prospěšných technických systémů apod.),

c) mimořádné aktivity s mezinárodním významem (zahraniční spolupráce, mezinárodní konference apod.). Veřejné prostředky nemohou být užity na propagační plakáty a bannery, placenou inzerci, volební kampaň a obvyklé provozní výdaje. Výhodou tohoto přístupu je, že všechny administrativní věci musí dělat dobrovolníci, takže je přirozeně omezeno bujení administrativy.

Účastníci projektu

Údaje o účastnících projektu poskytují informaci o tom, kdo za projekt odpovídá a kdo ho kontroluje.

Kdo se účastní na projektu a jaké má úkoly?

Kdo se účastní na projektu a jaké má úkoly?

Na projektu se formálně účastní následující subjekty, což samozřejmě nijak neomezuje dobrovolníky, kteří jsou v každém projektu vítáni:

Řešitel projektu je člen strany, který projekt přihlašuje do participativního rozpočtování, rozhoduje o všech záležitostech projektu a nese za něj plnou odpovědnost. Řešitel musí mít uhrazené všechny závazky vůči straně.

Příslušný výkonný orgán je výkonný orgán strany s odpovídající celostátní působností, který projekty ve své působnosti koordinuje, žádá o proplacení nákladů projektu a kontroluje plnění projektu, zejména veřejně prospěšného účelu, za stranu.

Člen strany může mít nejvýše 3 projekty, u nichž je řešitelem.

Podmínky projektu

částky uvádějte ve tvaru 123456.00 Děkujeme

Výsledek projektu
Popis projektu

Potvrzuji, že všechny údaje v této přihlášce jsou pravdivé, vyžádal jsem si souhlas osob, které uvádím jako účastníky projektu, seznámil jsem se s pravidly participativního rozpočtování a zavazuji se je dodržovat.

L P S G H
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.