• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @Celostatni forum má oprávnění upravovat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Pomocí silné propagační kampaně motivovat minimálně 35% oprávněných voličů z Jihlavy, aby přišli hlasovat v referendu o odpadech a spalovně na podzim 2016.

projekt:
kampan_pro_platne_referendum
řešitel:
Mgr. Michaela Vodová
příslušný výkonný orgán:
Mediální odbor
zahájení:
2016-06-01
ukončení:
2016-10-31
minimum prostředků:
5000.00
maximum prostředků:
157600.00
kolo:
První kolo participativního rozpočtování 2016
výše prostředků:
0.00
rozpočtová položka:
Kampaň pro platné referendum
smlouva:
http://NE
sp.značka:
PaRo xxx/2016
stav:

Veřejně prospěšný účel projektu

Spolek „Společně pro Vysočinu“ sesbíral v roce 2014 dostatečný počet podpisů a soud i přes dlouhodobé a neopodstatněné protesty jihlavské radnice vyhlásil, že referendum k otázkám odpadů města Jihlavy se bude konat společně s krajskými volbami na podzim 2016. Více informací na www.referendumjihlava.cz. Nyní jsme tedy ve fázi, kdy je potřeba referendum propagovat tak, aby se o něm co nejvíce občanů Jihlavy dovědělo a měli možnost si tak rozhodnout ve věci odpadů ve svém městě.

Veřejně prospěšný účel je informování občanů o referendu obecně, konkrétně, o možnostech volby a o organizačních věcech referenda a tak podpořit participaci občanů Jihlavy na politickém rozhodování (navzdory snahám radnice o bojkot referenda, který předpokládáme bude pokračovat).

Podmínky řešení projektu

Věcné podmínky

Pro úspěšnou informační a propagační kampaň bude třeba věnovat maximum prostředků do služeb. Půjde tedy zejména o tisky letáků, pronájem plakátovacích a inzertních ploch, placenou reklamu na webu, materiál pro pořádání happeningů a tiskových konferencí, materiál pro vybavení dobrovolníků či brigádníků, kteří povedou dialogy v ulicích.

Časové podmínky

Počítáme s tím, že dobrovolníci udělají nejméně 10 hodin každý. 13 dobrovolníků vykoná tak minimálně 130 hodin v ulicích Jihlavy - dialogy s občany. K tomu se pokusíme sehnat 80 brigádníků, kteří by vykonali 800 hodin v ulicích Jihlavy při dialozích s občany.

Osobní podmínky

Spolek Společně pro Vysočinu (8 dobrovolníků - Michaela Vodová, Jiří Jozífek, Jiří Pykal, Matěj Man, Klaus Hübner, Vít Krejčí, Josef Sklenář, Vladimír Havlíček), dalších asi 5 dobrovolníků myslím seženeme.

Je nás bohužel málo a tak potřebujeme i brigádníky (převážně z řad studentů), kteří budou placeni aspoň minimálně, 60 kč/hod.

Finanční podmínky

Plánujeme: 2 x letáková kampaň v rámci Jihlavy. (grafické zpracování, tisk a roznos letáků) á 15 000 Kč. Celkem 30 000 ks. 4 x inzerce jihlavské listy 3 sloupce á 6 500 Kč. Celkem 26 000 Kč. 4 x inzerce noviny Jihlavské radnice ¼ strany á 4 500 Kč. Celkem 18 000 Kč. Pronájem plakátovacích ploch Jihlava pro plakáty velikosti A1 (70 ploch, 11,8 Kč za 1 den) Celkem 14 dní 11 600 Kč. Tisk plakátů A1 á 144 Kč, Celkem 80 ks 11 500 Kč Pronájem reklamních ploch trolejbusy MHD Jihlava (2 týdny, formát A3 200 ks) Celkem 15 000 Tisk plakátů A3 barevně 200 ks do MHD Celkem 3 000 Kč Tisk plakátů do výloh A2 barevně 100 ks Celkem 6 500 Kč. Výtvarné potřeby pro happeningy 3 000 Kč. Odměny brigádníkům - dialogy v ulicích 60 Kč/hod. Celkem 10 hodin/osoba, 80 brigádníků. Celkem 48 000 Kč

O peníze budeme žádat také Nadaci Via, u které jsme měli před dvěma lety úspěšný projekt k zahájení sběru podpisů a informační kampaň o referendu. Více na www.refrendumjihlava.cz

Výsledek projektu

Výsledkem projektu bude maximalizace informovanosti o možnosti účastnit se místního referenda v Jihlavě o 3 otázkách spojených s nakládáním s odpady. Referendum je již vyhlášené, a s jistotou proběhne na podzim 2016 společně s krajskými volbami. Pro to, aby bylo referendum platné a závazné je třeba, aby se ho zúčastnilo minimálně 35 % oprávněných voličů do Jihlavské zastupitelstva. Běžná účast v krajských volbách se v Jihlavě pohybuje kolem 37 %. To je hraniční číslo. Navíc ne všichni, kdo jdou k volbám, se musí nutně účastnit referenda. Proto hodláme udělat maximum pro rozšíření informovanosti o unikátní možnosti hlasování formou přímé demokracie v Jihlavě v historicky prvním referendu. Medializace a komunikace veřejnosti je stěžejním pilířem našeho projektu. Kromě placené propagace využijme maximální potenciál médií a to jak klasických tak nových online zdrojů.

Výsledek bude zveřejněn na www.referendumjihlava.cz

Popis projektu

Našim hlavním cílem, je dosáhnout platného a závazného výsledku referenda v Jihlavě, které řeší ve třech otázkách problém nakládání s komunálními odpady. Legislativa jasně říká, že pokud nepřijde v referendu hlasovat minimálně 35 % voličů, je neplatné. Věříme, že lidé chtějí o problémech svého města přímo rozhodovat. Referendum je však pro Jihlváky něco docela nového. Nikdy v historii podobnou příležitost ještě neměli. Intenzivní komunikační kampaň, která vysvětlí principy referenda a zdůrazní důležitost překročení zákonné hranice počtu hlasujících osob je proto naprosto zásadní. Protože jestli k urnám přijde 14 651 voličů nebo 14 600 voličů je rozdíl smrtelně propastný. Rozdíl platného a neplatného referenda. Škoda že podobná zákonná kvóta neexistuje i pro platnost komunálních voleb. Ty jsou totiž platné, i kdyby přišlo volit ve stotisícovém městě jen 50 lidí.

Výzva k podpoře

Piráti, podpořte projekt Kampaň pro platné referendum proti svévoli jihlavské radnice, která referendu nechce. Cílem je dosáhnout závazného výsledku. Dotazy zodpovím, nedostatky napravím. Děkuji Míša :)

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.