• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @Celostatni forum má oprávnění upravovat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Tažení proti mezinárodní dohodě TTIP, organizace antikampaně na úrovni evropských pirátských stran

projekt:
evropsti_pirati_proti_ttip
řešitel:
Adam Skořepa
kontrolor:
Ondřej Profant
příslušný orgán:
Zahraniční odbor
zahájení:
2014-12-10
ukončení:
2015-03-31
minimum prostředků:
5000
maximum prostředků:
50000
kolo:
Třetí kolo participativního rozpočtování 2014
výše prostředků:
41100.00
smlouva:
http://pirat.ly/14q1u
sp.značka:
PaRo 03/III/2014
stav:

Veřejně prospěšný účel projektu

Záměrem projektu je napomoci zastavit TTIP, která do evropských zemí přichází jako ACTA na steroidech s ohromnou ekonomickou a geopolitickou působností. Zastavení této smlouvy vychází z priorit pirátského programu a ochrání občanskou společnost před libovůlí nadnárodních korporací.

Podmínky řešení projektu

Věcné podmínky

Projekt je postaven jako výpomoc slabším Pirátským stranám v Evropské unii s organizací kampaně proti TTIP. Součástí výdajů budou pravděpodobně i objednávky dalších služeb či produktů (webhosting, doména, správa informačních webů), v případě vyššího rozpočtu i sponsoring odborných konferencí či jiných mediálně vděčných akcí.

Časové podmínky

Čerpání získaných prostředků bude probíhat průběžně po dobu šesti měsíců (záleží také na výši přidělené částky). Konkrétní čas strávený na kampani se dopředu obtížně odhaduje, protože záleží na počtu a aktivitě našich zahraničních kontaktů. Jedná se však o dlouhodobý projekt, který se doplňuje s aktivitami proti TTIP na národní úrovni, kterým se řešitel věnuje už od začátku roku, dá se tedy předpokládat stejné dlouhodobé nasazení (pravidelně aspoň jeden den v týdnu věnován činnosti proti TTIP).

Osobní podmínky

Projekt vede řešitel s proměnlivým týmem, do kterého patří i kontakty v boardu PP-EU a další dobrovolníci, jejichž koordinace probíhá za přispění Mikuláše Peksy ze ZO.

Finanční podmínky

Veškeré získané finance budou použity na pokrytí výdajů spojených s aktivitami proti TTIP, nikdo ze zúčastněných nebude mít nárok na finanční odměnu.

Výsledek projektu

Výsledkem projektu bude kromě utužení vztahů s dalšími Pirátskými stranami v Evropě využití mezinárodní základny ke strategicky řízenému boji proti mezinárodní dohodě (z toho plynou i patřičné mediální výstupy, které podpoří i lokální odpor proti TTIP).

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.