• @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

fo:prijmy:2018:i98 [15.07.2018 20:38] (aktuální)
Bc. Vojtěch Pikal Vytvořeno z formuláře na fo:admin:interni_prijem_form
Řádek 1: Řádek 1:
 +---- dataentry prijmy ----
 +fioid          :   # ID transakce
 +datum_date ​    : 2018-07-15 # datum přijetí platby ve FIO
 +částka ​        : 100000 # celková částka na 2 desetinná místa
 +kód_page ​      : fo:​hospodaření2018:​rozpocty:​jiznicechy:​121200700 #kód položky v rozpočtu
 +kapitola_page ​ :   #kód kapitoly v rozpočtu
 +složka_page ​   :   # organizační složka pro podíl
 +podíl ​         :   # podíl z celkové částky do položky na 2 desetinná místa
 +kód2_page ​     :   #kód položky v rozpočtu
 +kapitola2_page :   #kód kapitoly v rozpočtu
 +složka2_page ​  : ​  # organizační složka pro podíl2
 +podíl2 ​        : ​  # podíl z celkové částky do položky 2 na 2 desetinná místa
 +výdaj_page ​    : fo:​vydaje:​fo_1332_2018 # interní výdaj který zakládá příjem
 +vs_            :   # variabilní symbol
 +ks_            :   # konstantní symbol
 +ss_            :   # specifický symbol
 +zpráva ​        : ​  # zpráva pro příjemce
 +jméno ​         :   # jméno a příjmení plátce
 +datnar ​        : ​  # datum narození plátce nebo IČO
 +adresa ​        : ​  # adresa plátce
 +vyjasnit ​      : 1 # nějaká nejasnost
 +účtováno ​      :
 +----
 +
  
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.