• @cen_regp has read permissions
  • @cen_fo has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
fo:navody:start [31.03.2013 15:15]
Petr Vileta
fo:navody:start [14.03.2020 14:31]
lucie.spacilova [Návody finančního odboru a související předpisy]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Návody ​a postupy Finančního ​odboru ​====== +====== Návody ​finančního ​týmu a související předpisy ​====== 
-[[fo:​start|Stránka finančního odboru]] + 
-===== Dary a příspěvky ​===== +===== Návody ​===== 
-  * **[[fo:dary|Finanční dary]]** +---- datatable ---- 
-  * [[fo:prispevek|Platba členského příspěvku]] +headers ​  Činnost, Adresát návodu, Stav 
-  * [[fo:dary:vs|Kompletní seznam variabilních symbolů]] +cols      ​%pageid%, adresáts, stav_wiki 
-  * [[fo:fundraising:​|Podpora volebních kampaní Pirátů]] +where     : %class%=navod 
-  * [[fo:odepsani]] +and       : složka=fo:start 
-===== Proplácení nákladů ​===== +align     l, l,l 
-  * **[[fo:spisy:|Vyúčtování]]** (Podávání žádostí o proplacení) +sort    ​adresáts 
-  ​* [[fo:spisy:4_2010]] +---- 
-===== Postupy ​===== +Šablony smluv a jiných dokumentů [[/​ao/​sablony/​start|zde]]. 
-  * [[fo:doklady]] +===== Systémy ​===== 
-  ​* [[fo:hotovost]] +---- datatable ---- 
-  [[fo:rozpocet_kraje]] +headers ​Název informačního systému, Správce, Přístupnost 
-  ​* [[fo:howto:diskontdaru]]+cols    : %pageid%, správce_page,​ přístup_wiki 
 +where  : %class%=system 
 +and : správce_page=fo:start 
 +sort %pageid% 
 +---- 
 + 
 +===== Předpisy ​===== 
 +---- datatable ---- 
 +headers ​Původce, Zkratka, Název 
 +cols    : původce_page,​ zkratka, %pageid% 
 +where  : ​%class%=predpis 
 +and : zkratka~FO* 
 +or zkratka=StFO 
 +or : zkratka=ZřKO 
 +or : zkratka=PrP 
 +or : zkratka=PaRo 
 +or : zkratka=RoPr 
 +or : zkratka=PraH 
 +or : zkratka=StOK 
 +sort : původce 
 +---- 
 + 
 +<hidden onHidden="​Zobrazit štítek"​ onVisible="​Skrýt ​ štítek">​ 
 +---- dataentry system ---- 
 +správce_page ​     : fo:start #adresa organizační složky, která informační systém spravuje 
 +přístup_wiki ​     ​<color green>​veřejný</​color>​ #informace o přístupnosti informačního systému 
 +---- 
 +</​hidden>​
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
fo/navody/start.txt · Poslední úprava: 14.03.2020 14:31 autor: lucie.spacilova