• @cen_regp has read permissions
  • @cen_fo has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Výpočet výše daru při vrácení

Dle zákona o politických stranách je v případě neidentifikace dárce povinna politická strana dar vrátit dárci, případně odvést na účet MF ČR, viz 19413_expedice_.pdf

Jak to spočítat?

Vstupní parametry

Výše daru

Výše daru je známá veličina vyplývající z výpisu z bankovního účtu.

Počet dní do data vrácení

Tato hodnota je odvozena od data, kdy by dar připsán na účet strany. Ideálním způsobem výpočtu je rozdělit si počet dní v minulém a letošním roce a tyto posléze sečíst. Počet dní od začátku letošního roku do data vrácení daru se u různých darů nemění. Počet dní v roce daru je u každého daru různý.

Roční, resp. denní diskontní sazba ČNB

Roční diskontní sazba je vyhlášena ČNB, její denní hodnotu spočteme jako 365-tou odmocninu od výše diskontní sazby povýšené o jedna, tedy je-li diskontní sazba 0.25%, počítáme 365-tou odmocninu z 1,0025. Denní diskontní sazba se pro různé dary nemění, nedošlo-li ke změně sazby v průběhu období.

Příklad

Vezměme to na příkladu daru 20.000,- Kč ze 17.5.2011 vráceného k 16.3.2012.

Tam nám do konce 2011 zbývá 14 dní v květnu + zbytek do konce roku, což je 14 +30 +31 +31 +30 +31 +30 +31 = 228 dní. Z letošního roku to máme do pátku 16.3. 31 +29 +16 = 76 dní, celkem tedy 304 dní.

Diskontní sazba ČnB je od roku 2010 na 0.25%, což činí na den 1,0025^1/365, tedy 365-tá odmocnina z 1.025 = 1,0025^0,002739726 = 1,000006841 = 0,0006841% denně.

A teď s každý darem uděláme to, že vezmeme jeho výši 20000 a vynásobíme ji denním úrokem umocněným na počet dnů, tedy 20000 * 1,000006841 ^ 304 = 1,002081757 výsledek je 20041,635 tedy 20.042,- Kč

Takhle je zapotřebí naložit s každým darem a vypočtenou částku odvést v souladu se zákonem.

Kontrola výpočtu

Pro rychlou kontrolu platí, že odvedená částka nesmí být nikdy povýšena o více než 1 a 1/4 násobek diskontní sazby ČNB. Složitější výpočet bude v případě změny sazby, tam je zapotřebí úročená období rozdělit právě s ohledem na přesná data změn diskontní sazby.

Přílohy

Zobrazit štítek

Skrýt štítek

složka:
Finanční odbor
adresát:
finanční odbor
stav:
bude upraven
© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
fo/navody/diskontdaru.txt · Poslední úprava: 15.07.2014 01:50 autor: Petr Vileta