• @ALL has read permissions
  • virtual_user has create permissions
  • @cen_f has upload permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
fo:majetek:0052 [30.11.2014 01:04]
Tomas Lastuvka [Data entry]
fo:majetek:0052 [30.11.2014 20:15] (aktuální)
Petra Kopecka
Řádek 8: Řádek 8:
 držitel_page ​ : to:start #​organizační složka, kde se majetek momentálně nalézá držitel_page ​ : to:start #​organizační složka, kde se majetek momentálně nalézá
 správce_wiki ​ : [[lide:​tomas_lastuvka]] #osoba, která za majetek ručí správce_wiki ​ : [[lide:​tomas_lastuvka]] #osoba, která za majetek ručí
-původ_wiki ​   : {{fo:hospodareni2014:spoje_faktura_final_2014060381.pdf|Nákup FO 170/2014}}+původ_wiki ​   : [[fo:vydaje:fo_170_2014|Nákup FO 170/2014]]
 ---- ----
  
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.