• @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
fo:hospodareni2018:rozpocty:praha:220113150 [25.09.2018 15:02]
Jaromír Beránek
fo:hospodareni2018:rozpocty:praha:220113150 [14.10.2018 00:25] (aktuální)
Jaromír Beránek
Řádek 11: Řádek 11:
 skladba ​        : Výdaje na komunální volby #  skladba ​        : Výdaje na komunální volby # 
 registrace_date : 2017-07-30 # datum registrace nové rozpočtové položky finančním odborem registrace_date : 2017-07-30 # datum registrace nové rozpočtové položky finančním odborem
-limit           : -148573.78 # nejvyšší částka v Kč, kterou lze celkem vyčerpat+limit           : -159409.78 # nejvyšší částka v Kč, kterou lze celkem vyčerpat
 cashflow ​       : 0 # limit cash-flow do konce října cashflow ​       : 0 # limit cash-flow do konce října
 ---- ----
Řádek 24: Řádek 24:
 Položka byla dne 13. 9. 2018 [[https://​redmine.pirati.cz/​issues/​13629|navýšena]] o 110 000,- na 148 573,78 na základě rozpočtového dodatku. Položka byla dne 13. 9. 2018 [[https://​redmine.pirati.cz/​issues/​13629|navýšena]] o 110 000,- na 148 573,78 na základě rozpočtového dodatku.
  
-Položka byla dne 25. 9. 2018 [[https://​redmine.pirati.cz/​issues/​14338|navýšena]] o 2 086 Kč na 150 659,78 Kč z daru účelově určeného pro kampaň MS Praha 13. -[[220113150]]+Položka byla dne 25. 9. 2018 [[https://​redmine.pirati.cz/​issues/​14338|navýšena]] o 2 086 Kč na 150 659,78 Kč z daru účelově určeného pro kampaň MS Praha 13. <- [[/​fo/​hospodareni2018/​rozpocty/​praha/​120100500]]
  
-Položka byla dne 25. 9. 2018 [[https://​redmine.pirati.cz/​issues/​14319|navýšena]] o 8 750 Kč na 159 409,78 Kč z daru účelově určeného pro kampaň MS Praha 13. -[[220113150]]+Položka byla dne 25. 9. 2018 [[https://​redmine.pirati.cz/​issues/​14319|navýšena]] o 8 750 Kč na 159 409,78 Kč z daru účelově určeného pro kampaň MS Praha 13. <- [[/​fo/​hospodareni2018/​rozpocty/​praha/​120100500]]
  
 ===== Proplacené výdaje ===== ===== Proplacené výdaje =====
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.