• @cen_f has read permissions
  • @ALL has read permissions
  • @cen_fo has delete permissions
  • @financni_tym has delete permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Komunální kampaň

Template web:rozpocty:polozka-vydaj not found. [Click here to create it]
rozpočet:
Rozpočet Brno 2018
složka:
Místní sdružení Brno
kapitola:
220604000
kód:
220604150
skladba:
Volební výdaje pro komunální volby
registrace:
2018-04-23
limit:
-600000

Dne 18.5. byla položka navýšena o 100 000,- na 600 000,- Kč na základě dodatku.

V rámci položky je schválen pracovní rozpočet a v něm obsažené záměry. priloha_c._2_pracovni_rozpocet_ms_brno_pro_komunalni_kampan_2018.pdf

Žádost o proplacení můžete podat této rozpočtové položky v krajském rozpočtu.

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
fo/hospodareni2018/rozpocty/brno/220604150.txt · Poslední úprava: 12.09.2018 09:42 autor: Vojtech.Pikal