• @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Veřejně prospěšné projekty

Toto je výdajová rozpočtová položka. Výdajová rozpočtová položka je kolonka rozpočtu, která odhaduje celkové roční výdaje z daného právního důvodu. Z výdajové rozpočtové položky lze čerpat peníze, jakmile byla položka registrována.

rozpočet:
Rozpočet Vysočina 2017
složka:
Předsednictvo Kraj Vysočina
kapitola:
Výdaje vysočina
kód:
220700700
skladba:
Výdaje na projekty
registrace:
2017-03-16
limit:
-35000

Položka byla 12.9. navýšena o 5000,- na základě rozhodnutí předsednictva KP Vys 6/2017 přesunutím rezervy

Proplacené výdaje

Neproplacené výdaje

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.