• @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Provozní výdaje zahraničního odboru

Toto je výdajová rozpočtová položka. Výdajová rozpočtová položka je kolonka rozpočtu, která odhaduje celkové roční výdaje z daného právního důvodu. Z výdajové rozpočtové položky lze čerpat peníze, jakmile byla položka registrována.

rozpočet:
Centrální rozpočet na rok 2017
složka:
Zahraniční odbor
kapitola:
Výdaje Centrály 2017
kód:
213100001
skladba:
Provozní výdaje zahraničního odboru
registrace:
09-02-2017
limit:
-210000
cashflow:
-130000

Položka 1.9. navýšena na základě navýšení vázané příjmové položky o 60 000,-.

Proplacené výdaje

Neproplacené výdaje

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.