• @cen_f has read permissions
  • @cen_regp has read permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
fo:hospodareni2016:rozpocty:strana:231161140 [14.12.2016 13:55]
Vojtech.Pikal
fo:hospodareni2016:rozpocty:strana:231161140 [14.12.2016 13:57] (aktuální)
Vojtech.Pikal
Řádek 9: Řádek 9:
 složka_page ​  : mo:start #adresa organizační složky, která s penězi hospodaří složka_page ​  : mo:start #adresa organizační složky, která s penězi hospodaří
 registrace_date : 2016-05-16#​datum registrace nové rozpočtové položky finančním odborem registrace_date : 2016-05-16#​datum registrace nové rozpočtové položky finančním odborem
-limit         : -7500.00 #​nejvyšší částka v Kč, kterou lze celkem vyčerpat+limit         : -0.00 #​nejvyšší částka v Kč, kterou lze celkem vyčerpat
 účels ​        : veřejné #účelové vázání rozpočtové položky účels ​        : veřejné #účelové vázání rozpočtové položky
 zdrojs ​       : veřejné peníze, poslanecká sněmovna zdrojs ​       : veřejné peníze, poslanecká sněmovna
Řádek 40: Řádek 40:
 summarize : 1 summarize : 1
 ---- ----
- 
-Můžete podat [[/​fo/​admin/​new_refund?​@Účel@=veřejné%20peníze&​@Složka@=mo&​@Polozka@=@ID@|žádost o proplacení z této rozpočtové položky]]. 
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.