• @cen_f has read permissions
  • @cen_regp has read permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
fo:hospodareni2016:rozpocty:strana:231154351 [24.02.2016 21:41]
Petr.Vileta
fo:hospodareni2016:rozpocty:strana:231154351 [21.11.2016 20:46] (aktuální)
Vojtech.Pikal
Řádek 9: Řádek 9:
 složka_page ​  : mo:start #adresa organizační složky, která s penězi hospodaří složka_page ​  : mo:start #adresa organizační složky, která s penězi hospodaří
 registrace_date : 2016-02-24 #datum registrace nové rozpočtové položky finančním odborem registrace_date : 2016-02-24 #datum registrace nové rozpočtové položky finančním odborem
-limit         : -21800.00 #​nejvyšší částka v Kč, kterou lze celkem vyčerpat+limit         : -0.00 #​nejvyšší částka v Kč, kterou lze celkem vyčerpat
 účels ​        : veřejné #účelové vázání rozpočtové položky účels ​        : veřejné #účelové vázání rozpočtové položky
 zdrojs ​       : veřejné peníze, poslanecká sněmovna zdrojs ​       : veřejné peníze, poslanecká sněmovna
 ---- ----
  
-===== Proplacené výdaje ===== +Projekt nebyl řešen a nebyl prodloužen. Veškeré prostředky jsou převedeny do letošního ​[[/fo/hospodareni2016/rozpocty/​strana/​231162000|2. kola]] participativního ​rozpočtování 2016 v souladu s [[https://​forum.pirati.cz/​post451293.html#​p451293|usnesením republikového výboru]].
----- datatable ---- +
-headers ​  : Výdaj, Doklad, Částka, Datum proplacení +
-cols      : %pageid%, doklad_wiki,​ částka, proplaceno_date +
-align     : l, l, r, l +
-where     : %class%=proplaceni +
-and       : položka=@ID@ +
-and       : proplaceno!= +
-summarize : 1 +
-sort      : ^proplaceno +
----- +
-  +
-===== Neproplacené výdaje ===== +
----- datatable ---- +
-headers ​  : Výdaj, Doklad, Částka, Datum proplacení +
-cols      : %pageid%, doklad_wiki,​ částka, proplaceno_date +
-align     : l, l, r, l +
-where     : %class%=proplaceni +
-and       : položka=@ID@ +
-and       : proplaceno= +
-summarize : 1 +
----- +
- +
-Můžete podat [[/fo/admin/new_refund?​@Účel@=veřejné%20peníze&​@Složka@=rk&​@Polozka@=@ID@|žádost o proplacení z této rozpočtové položky]].+
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.