• @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Diskuzní čtvrtky v domě čtení

Toto je výdajová rozpočtová položka. Výdajová rozpočtová položka je kolonka rozpočtu, která odhaduje celkové roční výdaje z daného právního důvodu. Z výdajové rozpočtové položky lze čerpat peníze, jakmile byla položka registrována.

rozpočet:
Rozpočet Pirátů na rok 2016
kapitola:
Dobíhající PaRo projekty
kód:
231154321
složka:
Mediální odbor
registrace:
2016-02-24
limit:
-7681.00
účel:
veřejné
zdroj:
veřejné peníze, poslanecká sněmovna

Projekt byl řádně řešen, nespotřeboval veřkeré narozpočtované prostředky a nebyl prodloužen. Zbylé prostředky(3 719,- Kč) jsou převedeny do letošního 2. kola participativního rozpočtování 2016 v souladu s usnesením republikového výboru.

Proplacené výdaje

Neproplacené výdaje

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.