• @cen_f has read permissions
  • @cen_regp has read permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
fo:hospodareni2016:rozpocty:strana:231152161 [24.02.2016 21:25]
Petr.Vileta
fo:hospodareni2016:rozpocty:strana:231152161 [06.12.2016 15:04] (aktuální)
Vojtech.Pikal
Řádek 9: Řádek 9:
 složka_page ​  : mo:start #adresa organizační složky, která s penězi hospodaří složka_page ​  : mo:start #adresa organizační složky, která s penězi hospodaří
 registrace_date : 2016-02-24 #datum registrace nové rozpočtové položky finančním odborem registrace_date : 2016-02-24 #datum registrace nové rozpočtové položky finančním odborem
-limit         : -15600.00 #​nejvyšší částka v Kč, kterou lze celkem vyčerpat+limit         : -7599.00 #​nejvyšší částka v Kč, kterou lze celkem vyčerpat
 účels ​        : veřejné #účelové vázání rozpočtové položky účels ​        : veřejné #účelové vázání rozpočtové položky
 zdrojs ​       : veřejné peníze, poslanecká sněmovna zdrojs ​       : veřejné peníze, poslanecká sněmovna
 ---- ----
 +
 +Projekt byl dokončen a nebyl zcela vyčerpán. Zbylé prostředky byly v souladu s [[https://​forum.pirati.cz/​post451293.html#​p451293|usnesením republikového výboru]] přesunuty do [[/​fo/​hospodareni2016/​rozpocty/​strana/​231162000|2. kola]].
  
 ===== Proplacené výdaje ===== ===== Proplacené výdaje =====
Řádek 25: Řádek 27:
 sort      : ^proplaceno sort      : ^proplaceno
 ---- ----
-  
-===== Neproplacené výdaje ===== 
----- datatable ---- 
-headers ​  : Výdaj, Doklad, Částka, Datum proplacení 
-cols      : %pageid%, doklad_wiki,​ částka, proplaceno_date 
-align     : l, l, r, l 
-where     : %class%=proplaceni 
-and       : položka=@ID@ 
-and       : proplaceno= 
-summarize : 1 
----- 
- 
-Můžete podat [[/​fo/​admin/​new_refund?​@Účel@=veřejné%20peníze&​@Složka@=rk&​@Polozka@=@ID@|žádost o proplacení z této rozpočtové položky]]. 
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.