• @cen_f has read permissions
  • @cen_regp has read permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

fo:hospodareni2016:rozpocty:strana:220600402 [06.06.2016 15:54] (aktuální)
Vojtech.Pikal vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== PSB Provoz a Nájem - veřejné ======
 +Brněnské pirátské centrum / Pirate space Brno - Provoz a nájem (i jistina).
  
 +{{template>:​web:​rozpocty:​polozka-vydaj}}
 +
 +---- dataentry rozpoctovani ----
 +rozpočet_page ​  : fo:​hospodareni2016:​rozpocty:​jiznimorava:​start #adresa rozpočtu, do kterého patří rozpočtová položka
 +kapitola_page ​  : @NS@:​220600400
 +kód             : 220600402 #kód položky v rozpočtu
 +složka_page ​    : [[/​regiony/​jiznimorava/​start]]
 +registrace_date : #datum registrace nové rozpočtové položky finančním odborem
 +limit           : -22186.00#​nejvyšší částka v Kč, kterou lze celkem vyčerpat
 +účels ​          : veřejné peníze#​účelové vázání rozpočtové položky
 +vazby_pages ​    : ​
 +----
 +
 +===== Proplacené výdaje =====
 +---- datatable ----
 +headers ​  : Výdaj, Doklad, Částka, Datum proplacení
 +cols      : %pageid%, doklad_wiki,​ částka, proplaceno_date
 +align     : l, l, r, l
 +where     : %class%=proplaceni
 +and       : položka=@ID@
 +and       : proplaceno!=
 +summarize : 1
 +sort      : ^proplaceno
 +----
 + 
 +===== Neproplacené výdaje =====
 +---- datatable ----
 +headers ​  : Výdaj, Doklad, Částka
 +cols      : %pageid%, doklad_wiki,​ částka
 +align     : l, l, r
 +where     : %class%=proplaceni
 +and       : položka=@ID@
 +and       : proplaceno=
 +summarize : 1
 +----
 +
 +Můžete podat [[/​fo/​admin/​new_refund?​@Účel@=veřejné%20peníze&​@Složka@=regiony:​jiznimorava&​@Polozka@=@ID@|žádost o proplacení z této rozpočtové položky]].
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.