• @cen_f has read permissions
  • @cen_regp has read permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

fo:hospodareni2016:rozpocty:strana:220600401 [06.06.2016 15:51]
Vojtech.Pikal vytvořeno
fo:hospodareni2016:rozpocty:strana:220600401 [06.06.2016 16:09] (aktuální)
Vojtech.Pikal
Řádek 7: Řádek 7:
 rozpočet_page ​  : fo:​hospodareni2016:​rozpocty:​jiznimorava:​start #adresa rozpočtu, do kterého patří rozpočtová položka rozpočet_page ​  : fo:​hospodareni2016:​rozpocty:​jiznimorava:​start #adresa rozpočtu, do kterého patří rozpočtová položka
 kapitola_page ​  : @NS@:​220600400 kapitola_page ​  : @NS@:​220600400
-kód             : ​220600400 ​#kód položky v rozpočtu+kód             : ​220600401 ​#kód položky v rozpočtu
 složka_page ​    : [[/​regiony/​jiznimorava/​start]] složka_page ​    : [[/​regiony/​jiznimorava/​start]]
 registrace_date : #datum registrace nové rozpočtové položky finančním odborem registrace_date : #datum registrace nové rozpočtové položky finančním odborem
Řádek 38: Řádek 38:
 ---- ----
  
-Můžete podat [[/​fo/​admin/​new_refund?​@Účel@=veřejné%20peníze&​@Složka@=regiony:​jiznimorava&​@Polozka@=@ID@|žádost o proplacení z této rozpočtové položky]].+Můžete podat [[/​fo/​admin/​new_refund?​@Účel@=volné%20peníze&​@Složka@=regiony:​jiznimorava&​@Polozka@=@ID@|žádost o proplacení z této rozpočtové položky]].
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.