• @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Práce a údržba systémů

Toto je výdajová rozpočtová položka. Výdajová rozpočtová položka je kolonka rozpočtu, která odhaduje celkové roční výdaje z daného právního důvodu. Z výdajové rozpočtové položky lze čerpat peníze, jakmile byla položka registrována.

rozpočet:
Rozpočet Pirátů na rok 2016
kapitola:
Technický odbor
kód:
213000003
složka:
Technický odbor
registrace:
2016-02-25
limit:
-48000.00
účel:
veřejné peníze
zdroj:
veřejné peníze, poslanecká sněmovna

Položka byla dne 26.1.2017 rozhodnutím RP #5118 snížena o 16 000,00 Kč ve prospěch položky 212500100(RP, Rezerva republikového předsednictva).

Předchozí snížení nebylo v souladu s pravidly rozpočtování(snížení je možné max o 1/5). Položka byla dne 29.1.2017 doplněna o 4 000,00 Kč v neprospěch položky 212500100(RP, Rezerva republikového předsednictva).

Hospodáři: Stanislav Štipl

Proplacené výdaje

Neproplacené výdaje

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.