• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Veřejné akce

Template web:rozpocty:polozka-vydaj not found. [Click here to create it]
rozpočet:
Rozpočet Olomoucký kraj 2015
kapitola:
Mediální Odbor KS OlK
kód:
220300301
složka:
Mediální odbor
registrace:
2013-03-31
limit:
-10718
účel:
veřejné peníze, krajské sdružení Olomoucký kraj
zdroj:
veřejné, poslanecká sněmovna
vazby:
Výsledek 2014, Olomoucko - veřejné peníze

Limit navýšen o 4000,- Kč rozpočtovým dodatkem OlK 13/2014(4).

Hospodáři: Dominik Burget (v nepřítomnosti viz)

Proplacené výdaje

Neproplacené výdaje

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.