• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Veřejné akce

Toto je výdajová rozpočtová položka. Výdajová rozpočtová položka je kolonka rozpočtu, která odhaduje celkové roční výdaje z daného právního důvodu. Z výdajové rozpočtové položky lze čerpat peníze, jakmile byla položka registrována.

rozpočet:
Rozpočet Olomoucký kraj 2015
kapitola:
Mediální Odbor KS OlK
kód:
220300301
složka:
Mediální odbor
registrace:
2013-03-31
limit:
-10718
účel:
veřejné peníze, krajské sdružení Olomoucký kraj
zdroj:
veřejné, poslanecká sněmovna
vazby:
Výsledek 2014, Olomoucko - veřejné peníze

Limit navýšen o 4000,- Kč rozpočtovým dodatkem OlK 13/2014(4).

Hospodáři: Dominik Burget (v nepřítomnosti viz)

Proplacené výdaje

Neproplacené výdaje

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.