• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Práce a údržba systémů

Toto je výdajová rozpočtová položka. Výdajová rozpočtová položka je kolonka rozpočtu, která odhaduje celkové roční výdaje z daného právního důvodu. Z výdajové rozpočtové položky lze čerpat peníze, jakmile byla položka registrována.

rozpočet:
Rozpočet Pirátů na rok 2015
kapitola:
Technický odbor
kód:
213000003
složka:
Technický odbor
registrace:
2015-01-28
limit:
-60000
účel:
veřejné peníze
zdroj:
veřejné peníze, poslanecká sněmovna
vazby:
Příjmy celkem

Hospodáři: Stanislav Štipl

Proplacené výdaje

Neproplacené výdaje

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.