• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Služby veřejnosti (pořádání, propagace, nákup vybavení a podobné)

Toto je výdajová rozpočtová položka. Výdajová rozpočtová položka je kolonka rozpočtu, která odhaduje celkové roční výdaje z daného právního důvodu. Z výdajové rozpočtové položky lze čerpat peníze, jakmile byla položka registrována.

rozpočet:
Rozpočet Zlínský kraj 2014
kód:
72050003
složka:
Krajské sdružení Zlínský kraj
registrace:
2014-03-25
limit:
-12072
účel:
veřejné peníze

Položka snížena o 20 000 Kč rozpočtovým dodatkem.

Čerpání rozpočtové položky

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.