• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozpočet Pardubický kraj 2014

Toto je rozpočet. Rozpočet je finanční plán, jímž se řídí její hospodaření. Je sestavován na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na předpokládané příjmy a výdaje. Rozpočet sestává z rozpočtových položek, které mohou být sdruženy do rozpočtových kapitol. Každá rozpočtová kapitola může být buď příjmová, výdajová nebo přebytková, výjimečně také shodková.

subjekt:
Krajské sdružení Pardubický kraj
předkladatel:
krajské předsednictvo
začátek:
2014-01-01
konec:
2014-12-31
registrace:
2014-04-13

Rozpočtový dodatek 13.04.2014 Hlasování

Rozpočtové příjmy

KódOrganizační složkaRozpočtová položkaÚčelové vázáníVýše příjmůRegistrace
110800Krajské sdružení Pardubický krajDarykrajské sdružení Pardubický kraj15362014-02-28
130800Krajské sdružení Pardubický krajČlenský příspěvekkrajské sdružení Pardubický kraj25612013-12-31
150800Krajské sdružení Pardubický krajPřevod přebytku z předchozího rokukrajské sdružení Pardubický kraj176092014-01-10
180800Krajské sdružení Pardubický krajPříspěvek na úhradu volebních nákladůveřejné peníze, krajské sdružení Pardubický kraj684302014-01-01
190800Krajské sdružení Pardubický krajDary na volbykrajské sdružení Pardubický kraj, volební kampaň02014-02-28
∑ 764000   ∑ 90136 

Rozpočtové výdaje

Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.