• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozpočet KS Středočeského kraje 2013

Subjekt rozpočtu Krajské sdružení Středočeského kraje
Předkladatelé Předsednictvo sdružení ve složení: Jan Laták, Václav Málek, Dominika Michailidu

.

Rozpočtová kapitola Plán Kč Měsíc Skut.měs. Kč Skut.celkem Kč
Příjmy celkem
Dotace z rozpočtu Mediálního odboru 5000.00 1 5000.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6
7
8
9
10
11
12
Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2012 11387.40 1 11387.40
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6
7
8
9
10
11
12
Dary krajskému sdružení 5100.00 1 0.00
2 1000.00
3 250.00
4 1100.00
5 250.00
6
7
8
9
10
11
12
Výdaje celkem
Rezerva předsednictva
(max. Kč)
4287.40 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Propagace, pořádání akcí 10000.00 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nákup vybavení 4000.00 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Provozní náklady 2000.00 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MS Nymburk 1200.00 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Saldo rozpočtu

Rozpočet je předkládán jako vyrovnaný.

Rozpočet byl schválen KS v hlasování dne 31.1.2013

hmac:dc7cf6781573703fe950c2068f1881a4 : fo:hospodareni2013:rozpocet_stredocesky
P V S

hmac:2515aaa0db0f95b4ed5171c48676b5d3 : fo:hospodareni2013:rozpocet_stredocesky

Oprávnění ke stránce


  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.