• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozpočet KS Královéhradeckého kraje 2013

Subjekt rozpočtu Krajské sdružení Královéhradeckého kraje
Předkladatelé Předsednictvo sdružení ve složení: Martin Jiránek, Adam Valenta

.

Rozpočtová kapitola Plán Kč Měsíc Skut.měs. Kč Skut.celkem Kč
Příjmy celkem
Dotace z rozpočtu Mediálního odboru 5000.00 1 0.00
2 5000.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
11
12
Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2012 15.71 1 15.71
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
11
12
Dary krajskému sdružení 0.00 1 0.00
2 0.00
3 750.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 150.00
8 256.00
9 0.00
10 500.00
11
12
Výdaje celkem
Rezerva předsednictva
(max. Kč)
1000.00 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Propagace, pořádání akcí 4015.71 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nákup vybavení 0.00 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Provozní náklady 0.00 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Saldo rozpočtu

Rozpočet je předkládán jako vyrovnaný.

Rozpočet byl schválen KS v hlasování dne 28.02.2013

Dne 20.10.2013 byla schválena změna rozpočtu. Rozpočet před změnou je zde.

hmac:dc7cf6781573703fe950c2068f1881a4 : fo:hospodareni2013:rozpocet_kralovehradecky
P V S

hmac:b7f2c2d3a0807c2e685258a370ff17fe : fo:hospodareni2013:rozpocet_kralovehradecky

Oprávnění ke stránce


  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.