• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozpočet KS Jihomoravského kraje 2013

Subjekt rozpočtu Krajské sdružení Jihomoravského kraje
Předkladatelé Předsednictvo sdružení ve složení: Předseda Ondřej Kotas, Róbert Čuma, Jaroslav Kučera, Mgr. Renata Bellini

.

Rozpočtová kapitola Plán Kč Měsíc Skut.měs. Kč Skut.celkem Kč
Příjmy celkem
Dotace z rozpočtu Mediálního odboru 5000.00 1 5000.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10
11
12
Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2012 5446.87 1 5446.87
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10
11
12
Dary krajskému sdružení 5800.00 1 529.00
2 509.00
3 1143.00
4 884.00
5 384.00
6 890.00
7 1656.00
8 506.00
9 1140.00
10
11
12
Výdaje celkem
Rezerva předsednictva
(max. Kč)
3246.87 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Propagace, pořádání akcí 4200.00 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nákup vybavení 4000.00 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Provozní náklady 4800.00 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Saldo rozpočtu

Rozpočet je předkládán jako vyrovnaný.

Rozpočet byl schválen KS v hlasování dne 27.1.2013

hmac:dc7cf6781573703fe950c2068f1881a4 : fo:hospodareni2013:rozpocet_jihomoravsky
P V S

hmac:b7f2c2d3a0807c2e685258a370ff17fe : fo:hospodareni2013:rozpocet_jihomoravsky

Oprávnění ke stránce


  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.