• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozpočet KS Jihočeského kraje 2013

Subjekt rozpočtu Krajské sdružení Jihočeského kraje
Předkladatelé Předsednictvo sdružení ve složení: Václav Urban, Václav Vašek, Václav Zouzalík

.

Rozpočtová kapitola Plán Kč Měsíc Skut.měs. Kč Skut.celkem Kč
Příjmy celkem
Dotace z rozpočtu Mediálního odboru 5000.00 1 0.00
2 0.00
3 5000.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10
11
12
Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2012 2641.74 1 2641.74
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10
11
12
Dary krajskému sdružení 0.00 1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 150.00
5 150.00
6 0.00
7 150.00
8 250.00
9 800.00
10
11
12
Výdaje celkem
Rezerva předsednictva
(max. Kč)
1500.00 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Propagace, pořádání akcí 6141.74 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nákup vybavení 0.00 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Provozní náklady 0.00 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Saldo rozpočtu

Rozpočet je předkládán jako vyrovnaný.

Rozpočet byl schválen KS v hlasování dne 25.1.2013

hmac:dc7cf6781573703fe950c2068f1881a4 : fo:hospodareni2013:rozpocet_jihocesky
P V S

hmac:b7f2c2d3a0807c2e685258a370ff17fe : fo:hospodareni2013:rozpocet_jihocesky

Oprávnění ke stránce


  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.