• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozpočet KS Plzeňského kraje 2012-test2

Subjekt rozpočtu: Krajské sdružení Plzeňského kraje
Předkladatelé: Předsednictvo sdružení ve složení Martin Potůček, Adam Šoukal, Petr Kopač, Petr Vileta
Příjmy
Kapitola Plán Měsíc Skut.měs. Skut.celkem
Přiděleno z rozpočtu Pirátů 3000,00 Kč 1 144,00 Kč 144,00 Kč
2 272,00 Kč 416,00 Kč
3 528,00 Kč 944,00 Kč
4 144,00 Kč 1088,00 Kč
5 912,00 Kč 2000,00 Kč
6 400,00 Kč 2400,00 Kč
7 6100,00 Kč 8500,00 Kč
8 2028,00 Kč 10528,00 Kč
Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011 5517,56 Kč 1 0,00 Kč 0,00 Kč
2 5675,36 Kč 5675,36 Kč
3 0,00 Kč 5675,36 Kč
4 0,00 Kč 5675,36 Kč
5 0,00 Kč 5675,36 Kč
6 0,00 Kč 5675,36 Kč
7 0,00 Kč 5675,36 Kč
8 0,00 Kč 5675,36 Kč
Příjmy celkem 8517,56 Kč 15645,56 Kč
Výdaje
Kapitola Plán Měsíc Skut.měs. Skut.celkem
Rezerva předsednictva 1700,00 Kč 1 0,00 Kč 0,00 Kč
2 0,00 Kč 0,00 Kč
3 0,00 Kč 0,00 Kč
4 0,00 Kč 0,00 Kč
5 0,00 Kč 0,00 Kč
6 0,00 Kč 0,00 Kč
7 0,00 Kč 0,00 Kč
8 0,00 Kč 0,00 Kč
Propagace, pořádání akcí 6817,56 Kč 1 0,00 Kč 0,00 Kč
2 0,00 Kč 0,00 Kč
3 0,00 Kč 0,00 Kč
4 157,80 Kč 157,80 Kč
5 0,00 Kč 157,80 Kč
6 0,00 Kč 157,80 Kč
7 400,00 Kč 557,80 Kč
8 0,00 Kč 557,80 Kč
Výdaje celkem 8517,56 Kč 557,80 Kč
Saldo rozpočtu 0,00 Kč 14987,76 Kč

Rozpočet je předkládán jako vyrovnaný.

Rozpočet byl schválen KS v hlasování dne 11.3.2012

Opravený rozpočet byl schválen KS v hlasování dne 1.5.2012

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.