• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Rozpočet KS Plzeňského kraje 2012-test1

Subjekt rozpočtu: Krajské sdružení Plzeňského kraje
Předkladatelé: Předsednictvo sdružení ve složení Martin Potůček, Adam Šoukal, Petr Kopač, Petr Vileta
Příjmy
Kapitola Plán Měsíc Skutečnost
Přiděleno z rozpočtu Pirátů 3000,00 Kč 1 144,00 Kč
2 416,00 Kč
3 944,00 Kč
4 1088,00 Kč
5 2000,00 Kč
6 2400,00 Kč
7 8500,00 Kč
8 10528,00 Kč
Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011 5517,56 Kč 1 0,00 Kč
2 5675,36 Kč
3 5675,36 Kč
4 5675,36 Kč
5 5675,36 Kč
6 5675,36 Kč
7 5675,36 Kč
8 5675,36 Kč
Příjmy celkem 8517,56 Kč 15645,56 Kč
Výdaje
Kapitola Plán Měsíc Skutečnost
Rezerva předsednictva 1700,00 Kč 1 0,00 Kč
2 0,00 Kč
3 0,00 Kč
4 0,00 Kč
5 0,00 Kč
6 0,00 Kč
7 0,00 Kč
8 0,00 Kč
Propagace, pořádání akcí 6817,56 Kč 1 0,00 Kč
2 0,00 Kč
3 0,00 Kč
4 157,80 Kč
5 157,80 Kč
6 157,80 Kč
7 557,80 Kč
8 557,80 Kč
Výdaje celkem 8517,56 Kč 557,80 Kč
Saldo rozpočtu 0,00 Kč 14987,76 Kč

Rozpočet je předkládán jako vyrovnaný.

Rozpočet byl schválen KS v hlasování dne 11.3.2012

Opravený rozpočet byl schválen KS v hlasování dne 1.5.2012

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.