• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Rozpočet KS Plzeňského kraje 2012

Subjekt rozpočtu: Krajské sdružení Plzeňského kraje
Předkladatelé: Předsednictvo sdružení ve složení Martin Potůček, Adam Šoukal, Petr Kopač, Petr Vileta
Příjmy
Přiděleno z rozpočtu Pirátů 3000,00 Kč
Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011 5517,56 Kč
Příjmy celkem 8517,56 Kč
Výdaje
Rezerva předsednictva 1700,00 Kč
Propagace, pořádání akcí 6817,56 Kč
Výdaje celkem 8517,56 Kč
Saldo rozpočtu 0,00 Kč

Rozpočet je předkládán jako vyrovnaný.

Rozpočet byl schválen KS v hlasování dne 11.3.2012

Opravený rozpočet byl schválen KS v hlasování dne 1.5.2012

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.