• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Rozpočet KS Pardubického kraje 2012

Subjekt rozpočtu: Krajské sdružení Pardubického kraje
Předkladatel: Zdeněk Brejša
Příjmy
Přiděleno z rozpočtu ČPS 3 000,00 Kč
Zůstatek z roku 2011 7 209,07 Kč
Příjmy celkem 10 209,07 Kč
Výdaje
Rezerva předsednictva KS 20% 2 009,070 Kč
Akce a volby 30% 3 100,00 Kč
Fond neurčených prostředků 50% 5 100,00 Kč
Výdaje celkem 10 209,07 Kč
Saldo rozpočtu 0,00 Kč

Rozpočet je předkládán jako vyrovnaný.

Odůvodnění

Příjmy a výdaje vycházejí z rozpočtu České pirátské strany na rok 2012.

Rozpočet schválilo krajské fórum dne 18.5.2012

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.