• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozpočet KS Vysočina 2012

Subjekt rozpočtu: Krajské sdružení Vysočina
Předkladatelé: Předsednictvo sdružení ve složení Jan Widerlechner, Filip Krška, Jan Pošvář

Rozpočet je předkládán jako vyrovnaný.

Příjmy
Přiděleno z rozpočtu strany 2000,00 Kč
Zůstatek z roku 2011 4999,71 Kč
Příjmy celkem 6999,71 Kč
Výdaje
Rezerva předsednictva 1300,00 Kč
Akce, Propagace 5699,71 Kč
Výdaje celkem 6999,71 Kč
Saldo rozpočtu 0,00 Kč

Odůvodnění

Příjmy a výdaje vycházejí z rozpočtu České pirátské strany na rok 2012.

Rozpočet schválilo krajské fórum dne 23.4.2012, Hlasování

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.