• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Rozpočet KS Karlovarského kraje 2012

Subjekt rozpočtu: Krajské sdružení Karlovarského kraje
Předkladatelé: Předsednictvo sdružení ve složení Petr Třešňák, Patrik Timura, Rudolf Gareis

Rozpočet je předkládán jako vyrovnaný.

Příjmy
Přiděleno z rozpočtu Pirátů 0 Kč
Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011 2849,93 Kč
Příjmy celkem 2849,93 Kč
Výdaje
Rezerva předsednictva 549,93 Kč
Akce, propagace a pořádání akcí 2300,00 Kč
Výdaje celkem 2849,93 Kč
Saldo rozpočtu 0,00 Kč

Rozpočet byl schválen KS v hlasování dne 7.7.2012

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.