• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Rozpočet KS Jihomoravského kraje 2012

Subjekt rozpočtu: Krajské sdružení Jihomoravského kraj
Předkladatelé: Předsednictvo sdružení ve složení
Příjmy
Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011 4.919,47 Kč
Na základě rozpočtu ČPS bylo KS přiděleno 3.000,00 Kč
Celkem příjmy 7.919,47 Kč
Výdaje
Rezerva předsednictva KS 1.550,00 Kč
Na propagační činnost a potřebné materiály 6.369,47 Kč
Celkem výdaje 7.919,47 Kč
Rozpočet pro KS JMK je vyrovnaný.

Rozpočet byl schválen KS 14.5.2012

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.