• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Účetní výkazy Pirátů k 31.12.2011

* rozvaha_analyticky.pdf

* rozvaha_po_strediscich.pdf

* vysledovka_analyticky.pdf

* vysledovka_po_strediscich.pdf

**U TO a Plk nastala změna v časovém rozlišení u domén - to znamená, že část nákladů bude zaúčtována v 2011 a část nákladů v 2012. U MO naastala změna - přijatý hmotný dar je na účtě 682400 (výnos),(po darování hmotného daru bude zaúčtován do nákladů).

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.