• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozpočet krajského sdružení Olomouckého kraje 2011

Subjekt rozpočtu: Krajské sdružení Olomoucký kraj
Předkladatelé: Předsednictvo sdružení ve složení Věra Magdonová, Vlastimil Holík, Miroslav Bartovič

Rozpočet je předkládán jako vyrovnaný.

Příjmy celkem 12 248,41 Kč
Přiděleno z rozpočtu ČPS 5 000,- Kč
Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2010 7 248,41 Kč
Výdaje celkem 12 248,41 Kč
Rezerva předsednictva 2 449,- Kč
Plánované akce + provoz KSOL 4 000,- Kč
Fond na r. 2012 - volby 5 799,41 Kč
Saldo rozpočtu 0,- Kč

Hlasování o rozpočtu: https://www.ceskapiratskastrana.cz/forum/viewtopic.php?f=80&t=7228

| Vedoucí FO zaregistroval 30.3.2011 |

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.