• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozpočet krajského sdružení Vysočina na rok 2011

Subjekt rozpočtu: Krajské sdružení Vysočina
Předkladatelé: Předsednictvo sdružení ve složení Filip Krška, Jan Widerlechner

Rozpočet je předkládán jako vyrovnaný.

Příjmy
Přiděleno z rozpočtu ČPS 2000,00 Kč
Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2010 3463,71 Kč
Příjmy celkem 5463,71 Kč
Výdaje
Rezerva předsednictva 1000,00 Kč
Propagace, pořádání akcí 4463,71 Kč
Výdaje celkem 5463,71 Kč
Saldo rozpočtu 0,00 Kč

Odůvodnění

Příjmy a výdaje vycházejí z rozpočtu České pirátské strany na rok 2011 .

Rozpočet schválilo krajské fórum dne 18.03.2011 Hlasování

Rozpočet zaregistroval vedoucí FO 21.3.2011

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.