• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozpočet krajského sdružení Jihomoravského kraje na rok 2011

Subjekt rozpočtu: Krajské sdružení Jihomoravského kraje

Předkladatelé: Předsednictvo KS JmK ve složení Patrik Doležal, Jaroslav Kučera, Marcel Kolaja, Vlastimil Pytela.

Rozpočet je předkládán jako vyrovnaný.

Příjmy

Přiděleno z rozpočtu..CPS………10000

Převedeno z roku 2010…………..3523,47

Příjmy celkem……………………….13523,47

Výdaje

Rezerva předsednictva…………….2700

MO…………………………………………..10000

AO……………………………………………823,47

Výdaje celkem……………………….13523,47

Saldo rozpočtu ……………………….0,00 Kč

Odůvodnění:

Příjmy a výdaje vycházejí z rozpočtu České pirátské strany na rok 2011 .

Rozpočet schválilo krajské fórum dne 14.3.2011 https://www.ceskapiratskastrana.cz/forum/viewtopic.php?f=83&t=7274

Vedoucí FO převzal a potvrdil dne 15.3.2011

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.