• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozpočet České pirátské strany 2011

§1 Rozpočtové období

Tento rozpočet se schvaluje na celý kalendářní rok 2011. Rozpočet je vyrovnaný.

§2 Východiska rozpočtu

(1) Návrh rozpočtu pro rok 2011 vychází z účetních výkazů České pirátské strany pro rok 2010 do konce měsíce září, zejména z objemu celkových darů a členských příspěvků a jejich účelového určení.

(2) Odhad příjmů v roce 2011 zohledňuje specifika volebního roku 2010, a proto byl odhad příjmů snížen o 30 %. Odhad příjmů počítá s nárůstem členské základny minimálně o 25 %.

(3) Podle §3(1) RoPr se stanovují podíly stejně jako v rozpočtu České pirátské strany na rok 2010.

§3 Příjmy volné a určené

(1) Celkový příjem rozpočtu České pirátské strany se stanoví částkou 205000 Kč.

(2) Z přijatých peněz se stanoví odhad 75000 Kč účelově určených příjmů ve prospěch organizačních složek:

Organizační složka Částka
[tis. Kč]
Orgán
Mediální odbor 10
Zahraniční odbor 3
Organizační jednotka
Jihomoravský kraj 10
Moravskoslezský kraj 4
Plzeňský kraj 3
Ústecký kraj 11
Kraj Vysočina 2
Zlínský kraj 4
Hlavní město Praha 7
Liberecký kraj 1
Pardubický kraj 4
Středočeský kraj 5
Jihočeský kraj 2
Královéhradecký kraj 1
Olomoucký kraj 5
Karlovarský kraj 3
Celkem 75

(3) Odhad volných příjmů činí 130000 Kč.

§4 Výdaje

Výdaje peněz určených se rozpočítají podle svého určení; peníze volné se rozpočítají podle tabulky:

Náklad Částka
[tis. Kč]
Orgán
Republikové předsednictvo 15
Republikový výbor 3
Komise
Kontrolní komise 2
Rozhodčí komise 1
Komise pro copyright a internet 2
Komise pro otevřenou státní správu 2
Komise pro oblastní politiku 0
Odbory
Mediální odbor 16
Administrativní odbor 8
Technický odbor 13
Finanční odbor 25
Zahraniční odbor 9
Organizační jednotky
Krajská sdružení 0
Rezerva předsednictva 34
Celkem 130
§5 Rozpočtový přebytek

Rozpočtové přebytky z roku 2010 se přenášejí do roku 2011 do stejných nebo odpovídajících rozpočtových kapitol ve výši přebytku jako zvláštní příjmy, které nejsou v tomto rozpočtu na rok 2011 zohledněny.

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.